Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Лабораторна хематология  
Лабораторна хематология
Код: 0329STENMED40
  Клинична лаборатория
Автор: Полет Дукова-Пенева, Марин Пенев, твърда корица
Дата: 2014, Стр: 652,
 
Цена: 45,00 лв.

Анотация

Книгата беше замислена и е написана като продължение на лекционния и приложен курс по лабораторна хематология и хемостаза, формиран и провеждан в Катедрата по клинична лаборатория в продължение на повече от три десетилетия, като част от основния курс за специализация по клинична лаборатория. Структурата на книгата може да се разглежда в три нива:

1. Анализ и описание на етапите на лабораторното изследване

2. Методи за създаване и приложение на математически инструментариум за оценка и оползотворяване на лабораторната информация
- референтни стойности и референтни граници,
- критични разлики,
- диагностична надеждност на лабораторните методи,
- РЮС криви,
- управление на качеството
3. Диагностични методи на лабораторната хематология и хемостазата - мануални и автоматични.
Аналитичните методи са описани по стандартизиран начин,
който да съответства на съвременните изисквания и да улесни ползването: дефиниция на лабораторния показател,
клинични показания за изследване, видове методи,
подготовка на пациента и материала за изследване,
процедура на анализа,
аналитична надеждност,
качествен контрол,
биологични вариации,
източници на грешки,
оценка на резултатите и тяхното информативно съдържание.

В частта за изследване на хемостазата са включени лабораторните методи за диагноза на дифузна вътресъдова коагулация, тромбофилните състояния, които имат нарастващо значение в заболеваемостта и смъртността през последните години, както и схеми за лабораторен контрол на антитромботично лечение, за което литературата у нас изглежда недостатъчно разпространена.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.