Клинична образна диагностика
 

НОВО

Клинична образна диагностика
Втори актуализиран лекционен курс за медицински сестри и акушерки
 - Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицина
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение  
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение

Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019  
Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019

Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Профилактика и корекция на неправилното телодържане  
Профилактика и корекция на неправилното телодържане

Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат  
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Спешна педиатрия
 

Спешна педиатрия

Код: 0358MEDVAP41
Автор: Проф. Тоньо Шмилев 
 Издателство:.LaxBook
Година: 2012
Страници: 398

Цена: 30 лв.


Съдържание

-- Програма Използвани съкращения 65 години катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ - Пловдив 
-- Новото поколение млека за кърмачета 
-- Кардиопулмонална ресусцитация при деца. 
-- Какво ново? 
-- Спешни състояния в детската диабетология 
-- Ехографски изследвания при някои спешни състояниш в педиатрията и детската хирургия Инфектирана хидронефроза при бременни непълнолетни момичета -познаваме ли достатъчно тази патология? 
-- Случай на тежко протичащо отравяне след ухапване от змия 
-- Случаи на отравяне и нежелани лекарствени реакции при лечение с Metoclopramid 
-- Усложнения на вентрикул о-перитонеал ни шънтове при деца с хидроцефалия
-- Диференциална диагноза на „свиркащото" дишане в детската възраст 
-- Някои спешни състояния в детската оториноларингология 
-- Рехидратираща терапия при остри стомашно-чревни инфекции в кърмаческа и ранна детска възраст 
-- Епилептичен статус 
-- Тромботични усложнения при деца с центални венозни какетри - описание на три случая Слуаи с болестта на 
-- Кавазаки Спешна консултациш с детски хирург - кога, къде, защо? 
-- Внезапна сърдечна смърт при деца и юноши 
-- Диагноза и поведение при спешни състояния в детската кардиология 
-- За анафилаксията 
-- Терапия на температурата, болката и възпалението в детска възраст -стратегия и възможности 
-- Детска смъртност и смъртност от синдрома на внезапната смърт на кърмачето 
-- Нефротични кризи 
-- Насоки за лечение на острия астматичен статус в детската възраст 
-- Диагностично-терапевтичен подход при хеморагични състояния в детската възраст 
-- Антибиотично лечение при спешни състояния в педиатрията 
-- Късна форма на хеморагична болест на новороденото 
-- Синдром на малтретиране в детството

-

 

стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицинаформа за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО