Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Спешна педиатрия
 

Спешна педиатрия

Код: 0358MEDVAP41
Автор: Проф. Тоньо Шмилев 
 Издателство:.LaxBook
Година: 2012
Страници: 398

Цена: 30 лв.

 


Съдържание

-- Програма Използвани съкращения 65 години катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ - Пловдив 
-- Новото поколение млека за кърмачета 
-- Кардиопулмонална ресусцитация при деца. 
-- Какво ново? 
-- Спешни състояния в детската диабетология 
-- Ехографски изследвания при някои спешни състояниш в педиатрията и детската хирургия Инфектирана хидронефроза при бременни непълнолетни момичета -познаваме ли достатъчно тази патология? 
-- Случай на тежко протичащо отравяне след ухапване от змия 
-- Случаи на отравяне и нежелани лекарствени реакции при лечение с Metoclopramid 
-- Усложнения на вентрикул о-перитонеал ни шънтове при деца с хидроцефалия
-- Диференциална диагноза на „свиркащото" дишане в детската възраст 
-- Някои спешни състояния в детската оториноларингология 
-- Рехидратираща терапия при остри стомашно-чревни инфекции в кърмаческа и ранна детска възраст 
-- Епилептичен статус 
-- Тромботични усложнения при деца с центални венозни какетри - описание на три случая Слуаи с болестта на 
-- Кавазаки Спешна консултациш с детски хирург - кога, къде, защо? 
-- Внезапна сърдечна смърт при деца и юноши 
-- Диагноза и поведение при спешни състояния в детската кардиология 
-- За анафилаксията 
-- Терапия на температурата, болката и възпалението в детска възраст -стратегия и възможности 
-- Детска смъртност и смъртност от синдрома на внезапната смърт на кърмачето 
-- Нефротични кризи 
-- Насоки за лечение на острия астматичен статус в детската възраст 
-- Диагностично-терапевтичен подход при хеморагични състояния в детската възраст 
-- Антибиотично лечение при спешни състояния в педиатрията 
-- Късна форма на хеморагична болест на новороденото 
-- Синдром на малтретиране в детството

-

 

стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО