Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Спешна педиатрия  
Спешна педиатрия
Код: 0358MEDVAP41
Автор: проф. Тоньо Шмилев
Дата: 2012, Стр: 398
 
Цена: 30,00 лв.

Анотация

-- Програма Използвани съкращения 65 години катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ - Пловдив
-- Новото поколение млека за кърмачета
-- Кардиопулмонална ресусцитация при деца.
-- Какво ново?
-- Спешни състояния в детската диабетология
-- Ехографски изследвания при някои спешни състояниш в педиатрията и детската хирургия Инфектирана хидронефроза при бременни непълнолетни момичета -познаваме ли достатъчно тази патология?
-- Случай на тежко протичащо отравяне след ухапване от змия
-- Случаи на отравяне и нежелани лекарствени реакции при лечение с Metoclopramid
-- Усложнения на вентрикул о-перитонеал ни шънтове при деца с хидроцефалия
-- Диференциална диагноза на „свиркащото" дишане в детската възраст
-- Някои спешни състояния в детската оториноларингология
-- Рехидратираща терапия при остри стомашно-чревни инфекции в кърмаческа и ранна детска възраст
-- Епилептичен статус
-- Тромботични усложнения при деца с центални венозни какетри - описание на три случая Слуаи с болестта на
-- Кавазаки Спешна консултациш с детски хирург - кога, къде, защо?
-- Внезапна сърдечна смърт при деца и юноши
-- Диагноза и поведение при спешни състояния в детската кардиология
-- За анафилаксията
-- Терапия на температурата, болката и възпалението в детска възраст -стратегия и възможности
-- Детска смъртност и смъртност от синдрома на внезапната смърт на кърмачето
-- Нефротични кризи
-- Насоки за лечение на острия астматичен статус в детската възраст
-- Диагностично-терапевтичен подход при хеморагични състояния в детската възраст
-- Антибиотично лечение при спешни състояния в педиатрията
-- Късна форма на хеморагична болест на новороденото
-- Синдром на малтретиране в детството

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.