Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Спешна педиатрия. Неонатология  
Спешна педиатрия. Неонатология
Код: 0357MEDVAP42
Автор: проф. Тоньо Шмилев
Дата: 2013, Стр: 486
 
Цена: 30,00 лв

Съдържание

-- Предговор
-- Най-често използвани съкращения
-- Част I Спешна педиатрия
-- Състояние и проблеми на спешната помощ в областта на детското здравеопазване
-- Анализ на дейността на Детско спешно отделение, УМБАЛ „Свети Георги", гр. Пловдив
-- Поведение при хипертонична криза в детска възраст
-- Психологични аспекти на агресивното и автоагресивното поведение при децата
-- Спешни състояния в детската офталмология
-- Ости отравяния - диференциална диагноза на екзотоксичната кома в детска възраст
-- Остра чернодробна недостатъчност при болестта на Wilson
-- Клинично хранене в детската възраст
-- Хепаторенален синдром
-- Странични реакции и усложнения след приложение на ваксини и поведение при тях
-- Възможности за спешно диализно лечение в детската възраст
-- Точна диагностика и комбинативност в спешната детска оториноларингология
-- Тубуло-интерстициални нефрити
-- Спешни състояния в детската ревматология
-- Остър бронхиолит
-- Синдром на Gianotti-Crosti
-- Остро състояние на обърканост в детска възраст
-- Спешно ендоскопско изследване на гастроинтестиналния тракт
-- Част II Училище по неонатология
-- Акценти в анамнезата и статуса на новороденото дете след изписването му от родилния дом
-- Неврологичен статус на новороденото
-- Възможности на трансфонтанелната ехография
-- Хранене на недоносените деца - съвременни проблеми
-- Късно проследяване и амбулаторни проблеми на екстремно недоносеното дете
-- Интензивно лечение на обострената хронична дихателна недостатъчност при деца с бронхопулмонална дисплазия
-- Неонатални гърчове
-- Мозъчен кръвоизлив, като проява на късна форма на хеморагична болест на новороденото
-- Диагноза и поведение при новородено с критична кардиопатия
-- Хеморагични състояния в неонаталния период
-- Жълтеници през късния неонатален период
-- Вродени метаболитни болести
-- Хипогликемични състояния в периода на новороденото - спешно лечение, трудна диагноза

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.