Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Спешна педиатрия. Неонатология
 

Спешна педиатрия. Неонатология

Код: 0357MEDVAP42
Автор: Проф. Тоньо Шмилев 
 Издателство:.LaxBook
Година: 2013
Страници: 486

Цена: 30 лв.

 


Съдържание

-- Предговор 
-- Най-често използвани съкращения
-- Част I Спешна педиатрия 
-- Състояние и проблеми на спешната помощ в областта на детското здравеопазване 
-- Анализ на дейността на Детско спешно отделение, УМБАЛ „Свети Георги", гр. Пловдив 
-- Поведение при хипертонична криза в детска възраст
-- Психологични аспекти на агресивното и автоагресивното поведение при децата 
-- Спешни състояния в детската офталмология
-- Ости отравяния - диференциална диагноза на екзотоксичната кома в детска възраст 
-- Остра чернодробна недостатъчност при болестта на Wilson
-- Клинично хранене в детската възраст 
-- Хепаторенален синдром 
-- Странични реакции и усложнения след приложение на ваксини и поведение при тях 
-- Възможности за спешно диализно лечение в детската възраст 
-- Точна диагностика и комбинативност в спешната детска оториноларингология 
-- Тубуло-интерстициални нефрити 
-- Спешни състояния в детската ревматология 
-- Остър бронхиолит 
-- Синдром на Gianotti-Crosti 
-- Остро състояние на обърканост в детска възраст 
-- Спешно ендоскопско изследване на гастроинтестиналния тракт 
-- Част II Училище по неонатология 
-- Акценти в анамнезата и статуса на новороденото дете след изписването му от родилния дом 
-- Неврологичен статус на новороденото
-- Възможности на трансфонтанелната ехография
-- Хранене на недоносените деца - съвременни проблеми 
-- Късно проследяване и амбулаторни проблеми на екстремно недоносеното дете 
-- Интензивно лечение на обострената хронична дихателна недостатъчност при деца с бронхопулмонална дисплазия
-- Неонатални гърчове
-- Мозъчен кръвоизлив, като проява на късна форма на хеморагична болест на новороденото
-- Диагноза и поведение при новородено с критична кардиопатия
-- Хеморагични състояния в неонаталния период 
-- Жълтеници през късния неонатален период 
-- Вродени метаболитни болести
-- Хипогликемични състояния в периода на новороденото - спешно лечение, трудна диагноза

-

 

стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО