- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Спешна педиатрия. Гастроентерология
 

Спешна педиатрия. Гастроентерология

Код: 0356VAPMED43
Автор: Под редакцията на проф. Тоньо Шмилев
Издателство:.LaxBook
Година: 2014
Страници: 604, Твърда корица
Цена: 40 лв.

Съдържание

I.Спешна педиатрия
-- Правно-деонтологични въпроси, възникващи в спешната педиатрия 
-- Психологически аспекти на взаимоотношенията между лекар и пациент в спешната педиатрия 
-- Спешни състояния при миоперикардити в детска възраст 
-- Синкопални състояния - диагностично-терапевтичен подход 
-- Болест на Lyell - токсична епидермална некролиза 
-- Хемолитико-уремичен синдром 
-- Спешни състояния в детската онкохематология - предизвикателство за педиатъра и ОПЛ 
-- Спешни състояния в детско-юношеската гинекология 
-- Да лекуваме ли и как процедурната болка у децата? 
-- Възможности на клиничната хомеопатия в спешната педиатрична патология 
-- Остра коремна болка в детска възраст 
-- Спешни заболявания в стационарната и амбулаторна практика на СБАЛДБ 
-- Алгоритъм за амбулаторна диагностика и лечение на пневмониите придобити в обществото у децата 
-- Наркомания - минало, настояще и бъдеще 
-- Диагностика и лечение на някои спешни състояния в детската дерматология 
-- Надбъбречна недостатъчност - диагноза и лечение 
II.Хранене на децата на възраст до една година
-- Здравословно хранене на децата - проблеми и поведение 
-- Съвременни аспекти в храненето на кърмачето
-- Да, струва си да кърмите!
-- Всяка капка мляко е безценна (Банките за майчина кърма в подкрепа на естественото хранене) 
-- Съвременни насоки при ентералното хранене на децата, родени с ниско и екстремно ниско тегло
-- Вроден дефект на обмяната или алиментарен дефицит? 
-- Ах тези грешки при храненето на кърмачето 
III.Детска гастроентерология 
-- Да си припомним някои аспекти на алергията към протеините на кравето мляко Гастроезофагеална рефлуксна болест в детска възраст 
-- Прояви от страна на гастро-интестиналния тракт при муковисцидоза 
-- Възпалителни чревни заболявания в детска възраст 
-- Видеокапсулна ендоскопия 
-- Диагностичен подход при хронична диария в детска възраст 
-- Спектър на глутен-свързаните състояния 
-- Съвременен днагностично-терапевтичен подход при кървене от гастро-интестиналния тракт при деца - гледната точка на педиатъра 
-- Хирургичен подход при гастроинтестинален кръвоизлив в детска възраст 
-- Хроничната чернодробна болест в детска възраст 
-- Остра чернодробна недостатъчност 
-- Наследствени метаболитни болести със засягане на черния дроб 
-- Днагностично-терапевтичен подход при запек в детска възраст 
-- Синдром на раздразнения колон 
II. Фирмени презентации 
-- Бързо и ефективно лечение на острите гастроентерити при кърмачета и малки деца с пероралния рехидратиращ разтвор на HiPP (ORS 200) 
-- Приложение на био баланс при новородени деца
-- Приложение на Friso НА1, при здрави доносени деца на майки с недостатъчна лактация през първия месец след раждането Nosko - истински ефективният аспиратор! HiPP Чай - нови формули 
-- Съвременен диетологичен подход при регургитации и рефлукс 
III. Нашата „седяща“ визитация 
-- HIV / AIDS и туберкулоза сред децата 
-- Динамика в серумните нива на прокалцитонин при 42 деца със синдрома на системен възпалителен отговор 
-- Клиничен случай на вродена диафрагмална херния, асоциирана с хипоплазия на белия дроб 
-- Случай на остра сърдечна недостатъчност у кърмаче - възможна ли е 
хипокалциемична кардиомиопатия?
-- Ахондроплазия и недоносеност - клинично наблюдение 
-- Хипервитаминоза Д - клиничен случай от педиатричната практика 
-- Вирус-асоциирани енцефалопатии - критерии за диагноза 
-- Прогностични рискови фактори при пациентите с критични вродени сърдечни малформации 
-- Вторична хематофагоцитарна лимфохистиоцитоза при кърмаче с висцерална лайшманиоза 
-- Ваксинален туберкулозен хепатит у кърмаче с Т-клетъчен имунен дефицит 
-- Трахеална стеноза - късно усложнение на животоспасяващи интервенции (клиничен случай) 
-- Грешки в захранването на кърмачето 
-- Рабдомиолиза с миоглобинурия - разсъждения по повод на клиничен случай 
-- Консервативно лечение на чернодробни абсцеси у дете с предполагаем имунен дефицит 
-- Желязо-дефицитна анемия при деца до 3 години: дефицит на желязо, цинк, мед и етиологични фактори за развитие на заболяването 
-- Хроничен белодробен абсцес при 5-годишно дете 
-- Тестотоксикоза (фамилен ранен мъжки пубертет) - спешни въпроси за решаване

-

 

стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО