Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Спешна педиатрия. Гастроентерология  
Спешна педиатрия. Гастроентерология
Код: 0356VAPMED43
  Гастроентерология
Под редакцията на проф. Тоньо Шмилев
Дата: 2014, Стр: 604
 
Цена: 40,00 лв.

Съдържание

I.Спешна педиатрия
-- Правно-деонтологични въпроси, възникващи в спешната педиатрия
-- Психологически аспекти на взаимоотношенията между лекар и пациент в спешната педиатрия
-- Спешни състояния при миоперикардити в детска възраст
-- Синкопални състояния - диагностично-терапевтичен подход
-- Болест на Lyell - токсична епидермална некролиза
-- Хемолитико-уремичен синдром
-- Спешни състояния в детската онкохематология - предизвикателство за педиатъра и ОПЛ
-- Спешни състояния в детско-юношеската гинекология
-- Да лекуваме ли и как процедурната болка у децата?
-- Възможности на клиничната хомеопатия в спешната педиатрична патология
-- Остра коремна болка в детска възраст
-- Спешни заболявания в стационарната и амбулаторна практика на СБАЛДБ
-- Алгоритъм за амбулаторна диагностика и лечение на пневмониите придобити в обществото у децата
-- Наркомания - минало, настояще и бъдеще
-- Диагностика и лечение на някои спешни състояния в детската дерматология
-- Надбъбречна недостатъчност - диагноза и лечение
II.Хранене на децата на възраст до една година
-- Здравословно хранене на децата - проблеми и поведение
-- Съвременни аспекти в храненето на кърмачето
-- Да, струва си да кърмите!
-- Всяка капка мляко е безценна (Банките за майчина кърма в подкрепа на естественото хранене)
-- Съвременни насоки при ентералното хранене на децата, родени с ниско и екстремно ниско тегло
-- Вроден дефект на обмяната или алиментарен дефицит?
-- Ах тези грешки при храненето на кърмачето
III.Детска гастроентерология
-- Да си припомним някои аспекти на алергията към протеините на кравето мляко Гастроезофагеална рефлуксна болест в детска възраст
-- Прояви от страна на гастро-интестиналния тракт при муковисцидоза
-- Възпалителни чревни заболявания в детска възраст
-- Видеокапсулна ендоскопия
-- Диагностичен подход при хронична диария в детска възраст
-- Спектър на глутен-свързаните състояния
-- Съвременен днагностично-терапевтичен подход при кървене от гастро-интестиналния тракт при деца - гледната точка на педиатъра
-- Хирургичен подход при гастроинтестинален кръвоизлив в детска възраст
-- Хроничната чернодробна болест в детска възраст
-- Остра чернодробна недостатъчност
-- Наследствени метаболитни болести със засягане на черния дроб
-- Днагностично-терапевтичен подход при запек в детска възраст
-- Синдром на раздразнения колон
II. Фирмени презентации
-- Бързо и ефективно лечение на острите гастроентерити при кърмачета и малки деца с пероралния рехидратиращ разтвор на HiPP (ORS 200)
-- Приложение на био баланс при новородени деца
-- Приложение на Friso НА1, при здрави доносени деца на майки с недостатъчна лактация през първия месец след раждането Nosko - истински ефективният аспиратор! HiPP Чай - нови формули
-- Съвременен диетологичен подход при регургитации и рефлукс
III. Нашата „седяща“ визитация
-- HIV / AIDS и туберкулоза сред децата
-- Динамика в серумните нива на прокалцитонин при 42 деца със синдрома на системен възпалителен отговор
-- Клиничен случай на вродена диафрагмална херния, асоциирана с хипоплазия на белия дроб
-- Случай на остра сърдечна недостатъчност у кърмаче - възможна ли е
хипокалциемична кардиомиопатия?
-- Ахондроплазия и недоносеност - клинично наблюдение
-- Хипервитаминоза Д - клиничен случай от педиатричната практика
-- Вирус-асоциирани енцефалопатии - критерии за диагноза
-- Прогностични рискови фактори при пациентите с критични вродени сърдечни малформации
-- Вторична хематофагоцитарна лимфохистиоцитоза при кърмаче с висцерална лайшманиоза
-- Ваксинален туберкулозен хепатит у кърмаче с Т-клетъчен имунен дефицит
-- Трахеална стеноза - късно усложнение на животоспасяващи интервенции (клиничен случай)
-- Грешки в захранването на кърмачето
-- Рабдомиолиза с миоглобинурия - разсъждения по повод на клиничен случай
-- Консервативно лечение на чернодробни абсцеси у дете с предполагаем имунен дефицит
-- Желязо-дефицитна анемия при деца до 3 години: дефицит на желязо, цинк, мед и етиологични фактори за развитие на заболяването
-- Хроничен белодробен абсцес при 5-годишно дете
-- Тестотоксикоза (фамилен ранен мъжки пубертет) - спешни въпроси за решаване

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.