Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Основи на неврохирургията  
Основи на неврохирургията
Код: 0353STEMED46
под ред. на Борислав Китов
Дата: 2013, Стр: 279, твърда корица
 
Цена: 30,00 лв.

Анотация

Изключителното развитие на техническия прогрес през последните няколко десетилетия повлияха изключително на неврохирургията, която се разви неимоверно и постигна значителни успехи.

Съвременното ниво на образната диагностика, микрохирургичната техника и в последно време възможностите на стереотаксичната радиохирургия позволиха от една страна диагнозата да се поставя с категоричност, а така също по оперативен път да се отстраняват патологичните находки, дори и в зони, които до скоро се считаха за недостижими. За да се постигнат още по-големи успехи е трябва заболяванията да се откриват в ранна фаза.

За това е необходимо предният фронт на здравеопазването - медиците от доболничната помощ да познават неврохирургичните заболявания, за да могат своевременно да насочват пациентите към специализираните лечебни звена, които разполагат със съвременните възможности за диагностика и лечение.

В настоящата книга, в съкратена форма, сме се постарали да представим онзи необходим минимум информация за епидемиологията, етиологията и клиничната картина неврохирургичната патология, както и начините за поставяне на диагнозата и възможностите за лечение. Тези данни, според нас, ще позволят на студентите по медицина, както и на общо-практикуващите лекари да се запознаят с характерните особености на неврохирургичните заболявания, което ще позволи диагнозата да се постави възможно най-бързо.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.