Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Основи на неврохирургията  
Основи на неврохирургията
Код: 0353STEMED46
под ред. на Борислав Китов
Дата: 2013, Стр: 279, твърда корица
 
Цена: 30,00 лв.

Анотация

Изключителното развитие на техническия прогрес през последните няколко десетилетия повлияха изключително на неврохирургията, която се разви неимоверно и постигна значителни успехи.

Съвременното ниво на образната диагностика, микрохирургичната техника и в последно време възможностите на стереотаксичната радиохирургия позволиха от една страна диагнозата да се поставя с категоричност, а така също по оперативен път да се отстраняват патологичните находки, дори и в зони, които до скоро се считаха за недостижими. За да се постигнат още по-големи успехи е трябва заболяванията да се откриват в ранна фаза.

За това е необходимо предният фронт на здравеопазването - медиците от доболничната помощ да познават неврохирургичните заболявания, за да могат своевременно да насочват пациентите към специализираните лечебни звена, които разполагат със съвременните възможности за диагностика и лечение.

В настоящата книга, в съкратена форма, сме се постарали да представим онзи необходим минимум информация за епидемиологията, етиологията и клиничната картина неврохирургичната патология, както и начините за поставяне на диагнозата и възможностите за лечение. Тези данни, според нас, ще позволят на студентите по медицина, както и на общо-практикуващите лекари да се запознаят с характерните особености на неврохирургичните заболявания, което ще позволи диагнозата да се постави възможно най-бързо.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.