Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
  Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром в спешната хирургия  
Вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром в спешната хирургия
Код: 0352STEMD47
Г.Дейничин,Р.Димов, И.Дейничина
Дата: 2013, Стр: 232, твърда корица
 
Цена: 18,00 лв.

Съдържание

Абревиатурен списък
1. Въведение 15
2. Литературен обзор
2. 1. Исторически данни
2. 2. Вътрекоремни налягания в норма и патология
2. 3. Абдоминален компартмънт синдром
2. 4. Диагностика на ВКХ и АКС
2. 5. Патофизиология на повишеното ВКН
2. 6. Лапароскопия и ВКХ
2. 7. ВКХ, АКС и полиорганна недостатъчност (ПОН)
2. 8. Превенция и лечение на ВКХ и АКС
3. Материал и методи
3. 1. Материал
3. 2. Методи
4. Резултати и обсъждане
4. 1. Експериментална част
4. 2. Клинична част
5. Обобщение
6. Книгопис
Кратка история на III Хирургическа клиника при Медицински Университет Пловдив

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.