Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Депресивни и тревожни разстройства в общата медицинска практика в България  
Депресивни и тревожни разстройства в общата медицинска практика в България
Код: 0350STEMED49
  Психология
Петър Маринов
Дата: 2013, Стр: 144, издателство: МУ "Проф. д-р П. Стоянов"
 
Цена: 16,00 лв.

Анотация

Рецензия от проф. д-р Ринадло Шишков
Рецензия от проф. д-р Георги Попов
Въведение
Съкращения

I. Теоретичен фундамент на депресивните и някои тревожни разстройства
1. Разпространение на депресивните разстройства в първичната здравна мрежа
2. Социални и здравни аспекти на депресивните разстройства
3. Етиология и патогенеза
4. Класификация и форми на депресивните разстройства
5. Класификация на депресивните разстройства
6. Клинична картина
7. Комуникация и поведение на лекаря
8. Ритмика на депресивните разстройства
9. Особени подформи на униполярната депресия
10. Групи медикаменти за лечение на депресиите (антидепресанти)
11. Съдействие и сътрудничество на лечението
12. Биполярно афективно разстройство
13. Специфични форми на афективни разстройства
14. Депресия и соматични заболявания
15. Данни от скринингови изследвания за честотата на депресивните и тревожните разстройства в общата медицинска практика

II. Разпознаване на депресията и тревожността в общата медицинска практика
1. Модел и дизайн на проучването
2. Изследвана група и използвани методи
3. Резултати
4. Дискусия

III. Изводи

IV. Ограничения на изследването

V. Заключение

VI. Библиография

VII. Приложение

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.