- Медицина на бедствените ситуации
- Latin medical language
- Учебници за медицински студенти
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Нефрология
- Обща медицина
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сексуална медицина
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
  Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
Най-честите очни заболявания при децата
  Най-честите очни заболявания при децата
Цитология и обща хистология
  12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
Основи на анатомията и физиологията
  Основи на анатомията и физиологията
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
  Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
 
Хистологична техника - ръководство за студенти по специалност "Медицински лаборант"  
Хистологична техника - ръководство за студенти по специалност "Медицински лаборант"
Код: 0348STEMED51
Цитология и хистология
Ваня Горанова, Стоян Павлов
Дата: 2014, Стр: 148, издателство: ИК "Стено"
Настоящото Ръководство по ХИСТОЛОГИЧНА ТЕХНИКА представя последователно и детайлно основните етапи при изготвяне на трайни хистологични препарати, както и по-важните съвременни методи за изследване на цитологичен и хистологичен материал.
Цена: 15,00 Лева
Назад Изчерпана
Описание

Настоящото Ръководство по ХИСТОЛОГИЧНА ТЕХНИКА представя последователно и детайлно основните етапи при изготвяне на трайни хистологични препарати, както и по-важните съвременни методи за изследване на цитологичен и хистологичен материал.

Включени са множество кратки теоретични постановки, важни практически съвети и конкретни протоколи за обработка на материала. В края на ръководството е приложен заключителен тест върху изучавания материал.

Използвани са демонстративни схеми, таблици и снимки за илюстрация на определени етапи и процеси в хистотехниката. Някои от тях са заимствани от достъпни в интернет сайтове, посочени в информацията за интернет ресурсите.

Ръководството е предназначено предимно за студентите от специалност „Медицински лаборант“ към медицинските колежи. То включва главно лекционния материал от курса на обучение по хистологична техника за тази специалност, който е базиран на богатия многогодишен опит на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология към МУ – Варна. Ръководството може да се използва като помагало в ежедневната работа и от практикуващи лаборанти в областта на хистологичната техника.

С признателност отправяме нашата благодарност към всички бивши и настоящи сътрудници на лабораторията към Катедрата за тяхната голяма всеотдайност, прецизност и старание за развитието на хистологичната техника в Катедрата, особено лаборантките: М. Скочева, С. Иванова, Б. Георгиева, Е. Йорданова, Л. Вакъвчиева, М. Божкова, Сн. Бъчварова, Сн. Стоянова, П. Станкова и Н. Колева.

Авторите с благодарност ще посрещнат всички конструктивни препоръки по отношение на съдържанието и качеството на ръководството.

От авторите

 
Болести
Болести на сърдечно-съдовата система
Спешна доболнична специализирана помощ
Спешна доболнична специализирана помощ
Дерматология на мъжките генитали
Дерматология на мъжките генитали
Отоневрология - съвременни аспекти
Отоневрология - съвременни аспекти
Васкулити
Васкулити
Неврология - учебник за студенти по медицина
Неврология - учебник за студенти по медицина
Болка
Болка
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Мобилизация на периферните нерви