- Медицина на бедствените ситуации
- Latin medical language
- Учебници за медицински студенти
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Нефрология
- Обща медицина
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сексуална медицина
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
  Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
Най-честите очни заболявания при децата
  Най-честите очни заболявания при децата
Цитология и обща хистология
  12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
Основи на анатомията и физиологията
  Основи на анатомията и физиологията
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
  Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
 
Медицинско право
 
Медицинско право
Код: 0347STEMED52
Мария Вълканова
Дата на издаване: 2014, Издателство: Стено, 316 страници
Голямото значение на медицинското право за медицинските специалисти – лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри, акушерки и други, предполага разширяване на техните познания в тази област на правото. Това ще съдейства за формиране на тяхното правно мислене, образованост и правна култура.
Цена: 24,00 Лева
Назад Изчерпана
Анотация
Предназначението на книгата е да служи за учебен курс на студентите от специалност „Здравен мениджмънт“, „Обществено здравеопазване“, „Управление на здравни грижи“ както и за учащите в медицинските колежи.

Голямото значение на медицинското право за медицинските специалисти – лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри, акушерки и други, предполага разширяване на техните познания в тази област на правото. Това ще съдейства за формиране на тяхното правно мислене, образованост и правна култура.

Без да се претендира за пълна изчерпателност на изложението, авторът има увереност, че учебното помагало ще бъде полезно средство за придобиване на основни познания по правните проблеми на здравеопазването, необходими на медицинските специалисти.
Ще приема с благодарност всички критични бележки за слабости и пропуски в книгата. Те са само мои и ще положа усилия при по-нататъшната ми работа за тяхното отстраняване.

Изложението в учебното помагало е съобразено със законодателството към м. септември 2014 г.
 
Болести
Болести на сърдечно-съдовата система
Спешна доболнична специализирана помощ
Спешна доболнична специализирана помощ
Дерматология на мъжките генитали
Дерматология на мъжките генитали
Отоневрология - съвременни аспекти
Отоневрология - съвременни аспекти
Васкулити
Васкулити
Неврология - учебник за студенти по медицина
Неврология - учебник за студенти по медицина
Болка
Болка
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Мобилизация на периферните нерви