Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Хигиена и медицинска екология (Превантивна медицина)
 
Хигиена и медицинска екология (Превантивна медицина)
Код: 0879STEMED62
Бисера Юстиниянова
Дата: 2015, 392 страници,
 
Цена: 15,00 лв.

Анотация

Настоящото второ преработено и допълнено издание на учебника по хигиена и медицинска екология е с насоченост към превантивната медицина. Предназначен е за студенти, специализанти и лекари от медицинските университети.

Учебникът може да се използва и от студенти от други специалности и университети, в които се изучава хигиена и опазване на околната среда.

В съответствие с актуализираните програми за обучение учебникът е профилиран за придобиване на обща и специализирана медицинска компетентност с профилактична насоченост. Съдържанието е адаптирано към специфичните особености на специалностите медицина, дентална медицина, фармация, здравен мениджмънт и колежанските специалности. То е съобразено с европейските стратегии в областта на общественото здраве и превантивната медицина.
Учебникът включва следните основни раздела:

1. Основи на здравната профилактика и хигиенната наука.
2. Околна среда и здраве.
3. Лечебни заведения (болнична хигиена).
4. Трудова медицина.
5. Хранене и диететика.
6. Хигиена на детската и юношеска възраст.


Основните цели са постигнати с написването на учебника и той ще бъде полезен на студентите, специализантите и лекарите за формиране на профилактична компетентност в тяхната основна дейност. С благодарност ще приема всички критични бележки, мнения и препоръки относно качеството на учебника.

Надявам се, че с придобитите професионални знания студентите и специализантите ще прилагат профилактичния подход в бъдещата си дейност, с което ще допринесат за запазване и укрепване на общественото здраве.
доц. д-р Б. Юстиниянова, дм

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.