Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Абдоминални аортни аневризми – хирургично лечение
 
Абдоминални аортни аневризми – хирургично лечение
Код: 1188STEMED65
Веселин Петров
Дата: 2015, 160 страници,
 
Цена: 24,00 лв.

Анотация

Аневризмите на абдоминалната аорта (ААА) представляват една нозологична единица, която през последните години увеличава честотата и тежестта си поради редица фактори – хипертонична болест, тютюнопушене, заседнал начин на живот, обездвижване, наследственост и други рискови фактори за развитие на атеросклероза и аневризмална болест.

Книгата детайлно разглежда възникването, диагностиката и лечението на ААА.

Съдържание:

РЕЦЕНЗИЯ от проф. Марио Драганов Станкев
РЕЦЕНЗИЯ от доц. Пламен Георгиев Панайотов
Използвани съкращения
    Истински артериални аневризми
    Диагностика
    Клинична картина
    ААА и съпътстващи заболявания
    Диагностика на руптурирала ААА
    Лeчение на руптурирали ААА
    Заключение
    Атлас от снимки на диагностични и лечебни процедури при пациенти с ААА –  собствен материал
    Книгопис

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.