Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Роля на матриксните металопротеинази-2 и -9 при нормални и патологични процеси в нервната система
 
Роля на матриксните металопротеинази-2 и -9 при нормални и патологични процеси в нервната система
Код: 1950STENEU68
Автор: Ваня Горанова, Дата: 2015, , 170 страници
 
Цена: 18,00 лв.

Анотация

Настоящата монография "Роля на матриксните металопротеинази-2 и -9 при нормални и патологични процеси в нервната система" представя актуалната научна информация от последните години за ролята на една важна, но все още слабо проучена и твърде противоречива група ензими с главно действие върху белтъчните компоненти на екстрацелуларния матрикс.

Разгледани са основните аспекти на тяхното откриване, структурната им характеристика, класификация, методите на проучване, общите им функционални и патологични ефекти. Основният акцент е насочен към физиологичната роля на ММР-2/ММР-9 в нервната система на клетъчно-тъканно ниво при развитието и зряла възраст, също така и участието им като медиатори на значими патологични процеси – исхемия, травма, възпаление и невродегенерация.

Включени са множество данни от собствени проучвания по време на пребиваванията ми във водещи научни лаборатории за изучаване на нервната система в Германия и САЩ. Използваните илюстрации, схеми и таблици са оригинални или заимствани от достъпни източници, но значително променени и адаптирани за по-ясно и правилно разбиране на изложените концепции в текста.

Този труд е предназначен за студенти, специализанти, научни изследователи и лекари с интереси към невронауките, но също и за всички останали специалисти в областта на медицината, които искат да придобият интердисциплинарни и по-задълбочени знания относно комплексната роля на матриксните металопротеинази в норма и патология.

Представената информация включва гранични области между редица фундаментални и клинични специалности, най-вече клетъчна биология, хистология, физиология, биохимия, имунология, патология, психиатрия и неврология.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.