Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Роля на матриксните металопротеинази-2 и -9 при нормални и патологични процеси в нервната система
 
Роля на матриксните металопротеинази-2 и -9 при нормални и патологични процеси в нервната система
Код: 1950STENEU68
Автор: Ваня Горанова, Дата: 2015, , 170 страници
 
Цена: 18,00 лв.

Анотация

Настоящата монография "Роля на матриксните металопротеинази-2 и -9 при нормални и патологични процеси в нервната система" представя актуалната научна информация от последните години за ролята на една важна, но все още слабо проучена и твърде противоречива група ензими с главно действие върху белтъчните компоненти на екстрацелуларния матрикс.

Разгледани са основните аспекти на тяхното откриване, структурната им характеристика, класификация, методите на проучване, общите им функционални и патологични ефекти. Основният акцент е насочен към физиологичната роля на ММР-2/ММР-9 в нервната система на клетъчно-тъканно ниво при развитието и зряла възраст, също така и участието им като медиатори на значими патологични процеси – исхемия, травма, възпаление и невродегенерация.

Включени са множество данни от собствени проучвания по време на пребиваванията ми във водещи научни лаборатории за изучаване на нервната система в Германия и САЩ. Използваните илюстрации, схеми и таблици са оригинални или заимствани от достъпни източници, но значително променени и адаптирани за по-ясно и правилно разбиране на изложените концепции в текста.

Този труд е предназначен за студенти, специализанти, научни изследователи и лекари с интереси към невронауките, но също и за всички останали специалисти в областта на медицината, които искат да придобият интердисциплинарни и по-задълбочени знания относно комплексната роля на матриксните металопротеинази в норма и патология.

Представената информация включва гранични области между редица фундаментални и клинични специалности, най-вече клетъчна биология, хистология, физиология, биохимия, имунология, патология, психиатрия и неврология.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.