Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници
 

Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници

Код: 2050STEPHY78
Автор: Николай Попов, Даниела Попова, Таня Груева
 Издателство:.НСА ПРЕС
Година: 2013
Страници: 232 формат А4

Цена: 53 лв.

 


Описание

Уважаеми читатели, От дълго време в българската научна литература съществува празнина по отношение съвременните методи за функционално възстановяване при мускулно-скелетни дисфункции на долния крайник. 

Преди да представим съдържанието на книгата, която държите в ръцете си, бихме искали да уточним две понятия. Първо, в изложението, под физиотерапия разбираме прилагането на физикални фактори (лечебни упражнения, мануална терапия, естествени и преформирани физикални фактори и обучение в дейности) с лечебна цел, т.е. работата, която осъществяват кинезитерапевтите, рехабилитаторите и медицинските рехабилитатори в лечебната практика. 

Абстрахираме се от наложилото се в България с времето неправилно идентифициране на физиотерапията като прилагане само на естествени и преформирани физикални фактори. Второ - под мускулно скелетни дисфункции разбираме всички нарушения във функцията на опорно-двигателния апарат, произтичащи от ортопедични или ревматологични заболявания, травми, обездвижване и др. 

В този смисъл материалът, изложен в книгата разглежда прилагането на физиотерапия при консервативно и оперативно лечение на ортопедични заболявания, ревматологични заболявания и травми, но следва насоките на Световната конфедерация по физикална терапия, определяща направленията във физиотерапията според развитите дисфункции, а не според медицинските специалности. 

В първите три глави са разгледани общите принципи на прилагане на физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции, заболяванията и травмите, които обичайно ги предизвикват, стадиите на заздравяване и отражението им върху методиката на прилагане на физитерапията, съвременните методи на консервативно и хирургично лечение. В останалите 3 глави са разгледани средствата и методите на приложение на физиотерапия при заболявания и травми на ТБС, коляното и глезена. 

Всяка от тези глави има по 3 основни раздела. Първият излага данни за анатомо-функционалните характеристики на съответната област, касаещи прилагането на физиотерапия. Във вторият раздел са разгледани основните заболявания и травми, предизвикващи мускулно-скелетни дисфункции в съответната област, тяхната характеристика, особеностите на лечебния подход, насоките за физиотерапия. 

Особено внимание сме обърнали на съвременните хирургични техники и обосновката на физиотерапивтичния подход при тях. Подчертали сме насоките за продължителност и тип на имобилизацията, възможностите за ранно прилагане на физиотерапия, периодите и подхода към обременяване с тежестта на тялото. Изложили сме насоки за възстановяване на комплексната двигателна функция, включително връщане към спортна дейност. 

В третият раздел са представени съвременни методи за мануална терапия и конкретни лечебни упражнения за функционално възстановяване на конкретната област. Техниките за ставна мобилизация сме представяли във втория раздел в материала за физиотерапия при ставна ригидност. 

Считаме, че така представеният материал има много добър потенциал, както за практическо приложение, така и за теоретична подготовка на студентите в бакалавърска, магистърска и докторска степен по физиотерапия (кинезитерапевти, рехабилитатори и медицински рехабилитатори). Надаваме се нашият скромен принос в практическото и теоретическото обогатяване на българската физиотерапия да се отрази благоприятно на нейното развитие. От авторите

-

 

Медицина, медицинска литература

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО