Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници
 
Физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции на долните крайници
Код: 2050STEPHY78
Николай Попов, Даниела Попова, Таня Груева
НСА "Васил Левски", 2013 год. 232 стр.
 
Цена: 44,00 лв.

Анотация

Уважаеми читатели, От дълго време в българската научна литература съществува празнина по отношение съвременните методи за функционално възстановяване при мускулно-скелетни дисфункции на долния крайник.

Преди да представим съдържанието на книгата, която държите в ръцете си, бихме искали да уточним две понятия. Първо, в изложението, под физиотерапия разбираме прилагането на физикални фактори (лечебни упражнения, мануална терапия, естествени и преформирани физикални фактори и обучение в дейности) с лечебна цел, т.е. работата, която осъществяват кинезитерапевтите, рехабилитаторите и медицинските рехабилитатори в лечебната практика.

Абстрахираме се от наложилото се в България с времето неправилно идентифициране на физиотерапията като прилагане само на естествени и преформирани физикални фактори. Второ - под мускулно скелетни дисфункции разбираме всички нарушения във функцията на опорно-двигателния апарат, произтичащи от ортопедични или ревматологични заболявания, травми, обездвижване и др.

В този смисъл материалът, изложен в книгата разглежда прилагането на физиотерапия при консервативно и оперативно лечение на ортопедични заболявания, ревматологични заболявания и травми, но следва насоките на Световната конфедерация по физикална терапия, определяща направленията във физиотерапията според развитите дисфункции, а не според медицинските специалности.

В първите три глави са разгледани общите принципи на прилагане на физиотерапия при мускулно-скелетни дисфункции, заболяванията и травмите, които обичайно ги предизвикват, стадиите на заздравяване и отражението им върху методиката на прилагане на физитерапията, съвременните методи на консервативно и хирургично лечение. В останалите 3 глави са разгледани средствата и методите на приложение на физиотерапия при заболявания и травми на ТБС, коляното и глезена.

Всяка от тези глави има по 3 основни раздела. Първият излага данни за анатомо-функционалните характеристики на съответната област, касаещи прилагането на физиотерапия. Във вторият раздел са разгледани основните заболявания и травми, предизвикващи мускулно-скелетни дисфункции в съответната област, тяхната характеристика, особеностите на лечебния подход, насоките за физиотерапия.

Особено внимание сме обърнали на съвременните хирургични техники и обосновката на физиотерапивтичния подход при тях. Подчертали сме насоките за продължителност и тип на имобилизацията, възможностите за ранно прилагане на физиотерапия, периодите и подхода към обременяване с тежестта на тялото. Изложили сме насоки за възстановяване на комплексната двигателна функция, включително връщане към спортна дейност.

В третият раздел са представени съвременни методи за мануална терапия и конкретни лечебни упражнения за функционално възстановяване на конкретната област. Техниките за ставна мобилизация сме представяли във втория раздел в материала за физиотерапия при ставна ригидност.

Считаме, че така представеният материал има много добър потенциал, както за практическо приложение, така и за теоретична подготовка на студентите в бакалавърска, магистърска и докторска степен по физиотерапия (кинезитерапевти, рехабилитатори и медицински рехабилитатори). Надаваме се нашият скромен принос в практическото и теоретическото обогатяване на българската физиотерапия да се отрази благоприятно на нейното развитие. От авторите

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.