Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Реимбурсна лекарствена политика – анализ на приложенията на национални модели
 
Реимбурсна лекарствена политика – анализ на приложенията на национални модели
Код: 2066STEPHY80
Албена Златарева
НСА "Васил Левски", 2015 год. 126 стр.
 
Цена: 18,00 лв.

Анотация

Монографията е написана на много добър медицински и законодателен език и предлага както детайлно обследване на реимбурсните системи, така и собствено, критично и аналитично мислене на авторката. До момента не ми е известно да има друг подобен труд за посочения период, който да предлага критичен преглед на посочените системи за реимбурсиране на лекарствата, като същевременно дава ценни препоръки за българското здравеопазване.
Проф. Генка Петрова, д.ф.н.

Бързото нарастване на разходите за здравеопазване с основание насочва вниманието на изследователи и здравни политици към контрол на разходите за лекарства като едни от основните фактори в този процес...
...Надявам се монографията на д-р Албена Златарева, д.м., „Реимбурсна лекарствена политика – анализ на приложението на национални модели“ да изпълни мисията си и да подпомогне изработването на адекватна и ефективна лекарствената политика у нас.
Доц. Емануела Мутафова, д.и.

Съдържание

1. Въведение
2. Финансови потоци в здравеопазването
3. Финансиране на разходите за лекарства – същност на използваните мерки за контрол на разходите за лекарства
4. Примери на реимбурсна политика в западноевропейските държави – Италия, Франция, Великобритания и Германия
5. Примери на реимбурсна политика в Централно- и Източноeвропейските държави – политиката на Полша, Румъния, Унгария и Чехия
6. Реимбурсна лекарствена политика в България
7. Литература

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.