Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Реимбурсна лекарствена политика – анализ на приложенията на национални модели
 
Реимбурсна лекарствена политика – анализ на приложенията на национални модели
Код: 2066STEPHY80
Албена Златарева
НСА "Васил Левски", 2015 год. 126 стр.
 
Цена: 18,00 лв.

Анотация

Монографията е написана на много добър медицински и законодателен език и предлага както детайлно обследване на реимбурсните системи, така и собствено, критично и аналитично мислене на авторката. До момента не ми е известно да има друг подобен труд за посочения период, който да предлага критичен преглед на посочените системи за реимбурсиране на лекарствата, като същевременно дава ценни препоръки за българското здравеопазване.
Проф. Генка Петрова, д.ф.н.

Бързото нарастване на разходите за здравеопазване с основание насочва вниманието на изследователи и здравни политици към контрол на разходите за лекарства като едни от основните фактори в този процес...
...Надявам се монографията на д-р Албена Златарева, д.м., „Реимбурсна лекарствена политика – анализ на приложението на национални модели“ да изпълни мисията си и да подпомогне изработването на адекватна и ефективна лекарствената политика у нас.
Доц. Емануела Мутафова, д.и.

Съдържание

1. Въведение
2. Финансови потоци в здравеопазването
3. Финансиране на разходите за лекарства – същност на използваните мерки за контрол на разходите за лекарства
4. Примери на реимбурсна политика в западноевропейските държави – Италия, Франция, Великобритания и Германия
5. Примери на реимбурсна политика в Централно- и Източноeвропейските държави – политиката на Полша, Румъния, Унгария и Чехия
6. Реимбурсна лекарствена политика в България
7. Литература

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.