- Медицина на бедствените ситуации
- Latin medical language
- Учебници за медицински студенти
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Нефрология
- Обща медицина
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сексуална медицина
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
  Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
Най-честите очни заболявания при децата
  Най-честите очни заболявания при децата
Цитология и обща хистология
  12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
Основи на анатомията и физиологията
  Основи на анатомията и физиологията
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
  Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
 
Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст  
Въведение в психиатрията на напредналата и късната възраст
Код: 2096PSYSTN53
  Психиатрия, психотерапия
  Общопрактикуващи лекари
  Неврология
Мариана Арнаудова-Жекова
Дата: 2015, Стр: 303, издателство Стено
 
Цена: 20,00 Лева
Назад Няма наличност
Описание
Настоящата монография е посветена на едни от най-значимите проблеми на геронтопсихиатрията. Представени са основните направления в развитието на геронтопсихиатричните изследвания и тяхното съвременно състояние.

Разглеждат се взаимоотношения и съществуващи тесни връзки между геронтология, гериатрия и геронтопсихиатрия. Описани са клиничните особености на често срещащите се и с голяма медико-социална значимост психични разстройства, модерните подходи и пътя за клиничното им разпознаване.

Монографията представлява определен интерес за психиатрите, клиничните психолози, невролозите, лекарите на обща практика, лекарите от други специалности, работещите с пациенти в напреднала и късна възраст, както и за всички, които проявяват интерес към тези проблеми.
 
Болести
Болести на сърдечно-съдовата система
Спешна доболнична специализирана помощ
Спешна доболнична специализирана помощ
Дерматология на мъжките генитали
Дерматология на мъжките генитали
Отоневрология - съвременни аспекти
Отоневрология - съвременни аспекти
Васкулити
Васкулити
Неврология - учебник за студенти по медицина
Неврология - учебник за студенти по медицина
Болка
Болка
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Мобилизация на периферните нерви