Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Cерумни маркери при солидни тумори – клинична интерпретация
 
Cерумни маркери при солидни тумори – клинична интерпретация
Код: 2255NBBSTE03
Яна Бочева, дата: 2016, 182 стр, Издателство Стено
 
Цена: 24,00 лв.

Анотация

Книгата съдържа актуалната информация за серумни туморни маркери за скрининг, диагноза, прогноза и проследяване при пациенти с онкологични заболявания

Съдържание

Глава I. Обща характеристика и приложение на туморните маркери
Глава II. Серумни туморни маркери за скрининг, диагноза, прогноза и проследяване при пациенти с рак на белия дроб и трахеята
Глава III. Серумни туморни маркери за скрининг, диагноза, прогноза и проследяване при пациенти с рак на простатата
Глава IV. Cерумни туморни маркери за скрининг, диагноза, прогноза и проследяване при пациенти с колоректален рак
Глава V. Серумни туморни маркери за скрининг, диагноза, прогноза и проследяване при пациенти с рак на млечната жлеза
Глава VI. Cерумни туморни маркери за скрининг, диагноза, прогноза и проследяване при пациенти с ендометриален рак
Глава VII. Серумни туморни маркери за скрининг, диагноза, прогноза и проследяване при пациенти с рак на маточната шийка
Глава VIII. Серумни туморн и маркери за скрининг, диагноза, прогноза и проследяване при пациенти с рак на яйчниците
Глава IX. Специфично поведение при високи мониториращи нива на серумни туморни маркери и негативни конвенционални образни изследвания

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.