Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Анализ на финансовото състояние на диагностично-консултативните центрове - методични и приложни аспекти
 
Анализ на финансовото състояние на диагностично-консултативните центрове - методични и приложни аспекти
Код: 2314NBBSTE90
Яна Бочева, дата: 2016, 248 стр,Медицински университет – Варна
 
Цена: 20,00 лв.

Съдържание

Увод
Рецензия от доц. Емануела Мутафова, д.и.
Рецензия от доц. Светлозар Димитров Стефанов, д.и.
Използвани съкращения 
Глава първа. Характеристика на анализа на финансовото състояние
1.1. Относно същността на финансовия, финансово-счетоводния анализ и анализа на финансовото състояние
1.2. Видове и направления на финансово-счетоводния анализ
1.3. Относно методологията на ФСА и анализа на финансовото състояние
1.4. Финансово състояние и анализ на финансовото състояние
1.5. Субекти и потребители на анализа на финансовото състояние
1.6. Ограничения при анализа на финансовото състояние
Глава втора. Информационно осигуряване на анализа на финансовото състояние
2.1. Общи изисквания към счетоводната информация, представена във финансовите отчети
2.2. Елементи на финансовите отчети
2.3. Бази за оценяване на елементите във финансовите отчети
2.4. Годишен финансов отчет на предприятието
Глава трета. Анализ на имуществената структура
3.1. Обща постановка на анализа на имуществената структура
3.2. Анализ на актива на счетоводния баланс
Глава четвърта. Анализ на ликвидността и платежоспособността
4.1. Характеристика на понятията ликвидност и платежоспособност
4.2. Анализ на ликвидността
4.3. Анализ на капиталовата структура и дългосрочната платежоспособност
Глава пета. Анализ на ефективността и рентабилността
5.1. Анализ на ефективността
5.1. Показатели за рентабилност
Глава шеста. Модели за общ и комплексен анализ на финансовото състояние
6.1. Модели за общ анализ на база на балансови зависимости
6.2. Комплексни модели за диагностика на финансовото състояние и ранжиране на предприятията
Заключение
Литература
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.