Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
 

Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции

Код: 2328NBBSTE92
Автор: Под редакцията на проф. Ваня Матанова
 Издателство:.Steno
Година: 2016
Страници: 156

Цена: 15.00 лв.

 


Описание

В хода на израстването и обучението нормалното развитие на детето предполага естественото усъвършенстване на способността умело да прилага стратегии и подходи за решаването на различни проблеми. 

Екзекутивните функции са от решаващо значение при този процес и имат основна роля за справянето с нови ситуации, тъй като осигуряват поведението.

При някои заболявания, например аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и други, обаче дори и успешно функциониращите деца демонстрират съществени пропуски в уменията си за интроспекция, саморефлексия, концентрация и адаптивно мислене. 

Тези деца не умеят да предположат последствията на действията си и да мислят в перспектива. Основен фокус на книгата са точно тези проблеми, като се предлагат научни дефиниции и съвременни терапевтични стратегии.

Съдържание

1. Детска невропсихология
2. Мозъчна организация на психичната дейност
3. Челните дялове на мозъка и психичното функциониране
4. Екзекутивни функции
5. Развитие на екзекутивните функции
6. Екзекутивни дисфункции
7. Етиология на нарушенията на екзекутивните функции
8. Оценка на екзекутивните функции
9. Нарушение на екзекутивните функции при дислексия на развитието
10. Нарушения на екзекутивните функции при ADHD80
11. Нарушения на екзекутивните функции при нарушения от аутистичния спектър
12. Консултиране и работа с родители на деца с нарушения в развитието и екзекутивни дисфункции
13. Терапевтични стратегии и интервенции при деца с екзекутивни дисфункции
14. Библиография
Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО