Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Детска невропсихология
 
Детска невропсихология - Нарушения на екзекутивните функции
Код: 2328NBBSTE92
проф. Ваня Матанова, дата: 2016, 156 стр, издателство STENO
 
Цена: 15,00 лв.

Анотация

В хода на израстването и обучението нормалното развитие на детето предполага естественото усъвършенстване на способността умело да прилага стратегии и подходи за решаването на различни проблеми.

Екзекутивните функции са от решаващо значение при този процес и имат основна роля за справянето с нови ситуации, тъй като осигуряват поведението.

При някои заболявания, например аутизъм, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и други, обаче дори и успешно функциониращите деца демонстрират съществени пропуски в уменията си за интроспекция, саморефлексия, концентрация и адаптивно мислене.

Тези деца не умеят да предположат последствията на действията си и да мислят в перспектива. Основен фокус на книгата са точно тези проблеми, като се предлагат научни дефиниции и съвременни терапевтични стратегии.

Съдържание

1. Детска невропсихология
2. Мозъчна организация на психичната дейност
3. Челните дялове на мозъка и психичното функциониране
4. Екзекутивни функции
5. Развитие на екзекутивните функции
6. Екзекутивни дисфункции
7. Етиология на нарушенията на екзекутивните функции
8. Оценка на екзекутивните функции
9. Нарушение на екзекутивните функции при дислексия на развитието
10. Нарушения на екзекутивните функции при ADHD80
11. Нарушения на екзекутивните функции при нарушения от аутистичния спектър
12. Консултиране и работа с родители на деца с нарушения в развитието и екзекутивни дисфункции
13. Терапевтични стратегии и интервенции при деца с екзекутивни дисфункции
14. Библиография149

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.