Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Оценки на лекарствени терапии - теория и практика  
Оценки на лекарствени терапии - теория и практика
Код: 2026TLGMAN04
доц. Тони Веков
Дата:2015, Стр: 336, Медицински университет Плевен
 
Цена: 20,00 лв.

Описание

Целта на настоящото ръководство по фармакоикономика е да представи практически алгоритъм за провеждане на фармакоикономически анализ и да изгради умения в кандидатете за научно и експертно развитие в областта на икономическите оценки на лекарствените терапии.

Ръководството е предназначено за студенти и докторанти в медицинските университети и предоставя базисни знания отнасно същността на икономическата оценка на лекарствените терапии (фармакоикономическа оценка) и приложението и при вземане на решение за реимбурсиране на терапиите от публичните здравни системи.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.