- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019
 

Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019

Код: 2323TLIGA18
Автор: Тони Веков, Петко Славчев, Сл. Джанбазов
Година: 2019
Страници: 568 твърда корица
Цена: 30 лв.

Описание

Оценката на здравните технологии дава насоки на базата на доказателства за сравнителна терапевтична ефикасност, разходна ефикасност и безопасност относно ценообразоването и реимбурсирането на иновативните лекарствени продукти. Целта е да се идентифицират онези терапии, които предлагат най-голяма стойност за единица разход.
Настоящата монография има за цел да представи основните принципи на добри практики за оценка на здравните технологии относно всички ключови етали като моделиране на бъдещите здравни ползи и разходи, събиране на първични проспективни данни, работа с вторични ретроспективни данни, оценка на достоверност и припожимост на данните, използване на косвени сравнения чрез мрежови метаанализи, трансфер и адаптиране на данни от други страни, анализ на бюджетното въздействия и др.
Всички тези умения са много важни за бъдещите специалисти в България, чиито цели са професионално развитие в сферата на оценяване на здравните технологии.

--

 
Медицинска литература, акушерство игинекология
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО