Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Добри практики за оценка на здравни тихнологии
 

Добри практики за оценка на здравни тихнологии

Код: 2323TLIGA18
Автор: Тони Веков
Година: 2016
Страници: 428 твърда корица

Цена: 30 лв.

 


Описание

1. Увод
2. Теоретични основи на оценката на здравните технологии
3. Същност и цели на оценката на здравните технологии и лекарствените терапии
4. Методи за оценка на здравните технологии - още преглед
4.1. Анализ Минимизиране на разходите
4.2. Анализ Разход/ефективност
4.3. Анализ Разход/полезност
4.4. Анализ Разход/полза
5. Структуря е кретечен анализ на елементити на оценка на здравните технологии
6. Добри практики в моделирането на бъдещи здравни ползи и разходи
6.1. Оценяване на качеството на използваните медели
6.2. Насоки за конструиране и валидиране на модели за оценяване на здравни технологии
6.3. Оценяване на надеждност и релевентност на моделите
7. Добри практики в събирането на данни за оценка на здравните технологии
7.1. Насоки за събиране на първични проспективни данни в рамките на клиничните изпитвания за нуждите на икономическата оценка
7.2. Насоки за работа с вторични ретроспективни данни за терапевтична ефективност и безопасност - обсервазионни проучвания
7.3. Оценка на достоверността и приложимостта на данните от косвени сравнения и мрежови метаанализи
8. Добри практики за трандфер и адаптиране на данни от оценки на здравни технологии
8.1. Препоръки за измерване на разходи за лекарствени продукти и техния трансфер
8.2. насоки за адаптиране на данни при тратсфер между различни страни
9. Добри практики за дизайн на проучвания с дескретен подбор за изучаване на предпочитанията
10. Добри практики за провеждане на анализ на бюджетното въздействие
11. Насоки за сканиране на хоризонта и приоритизиране оценките на здравните технологии
12. Стандарт за докладване на резултатите от оценката на здравните технологии
13. Препоръки за интерпретиране и използване на от органите, вземащи решения 
14. Насоки за оценяване на лекарствена терапия с цел споразумения за споделяне на риска
15. Разпространение на резултатие и мониторинг на влиянието на оценките на здравните технологии
16. Етични въпроси в оценката на здравните технологии
17. Заключение
19. Библиография

--

 
Медицинска литература, акушерство игинекология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО