Вътрешни болести
 
Педиатрия
Учебник за студенти, бакалавери и магистри - медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти, лаборанти, инспектори по обществено здраве

- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Болести на сърдечно-съдовата система
 

Болести на сърдечно-съдовата система

Код: 2323TLIGA19
Автор: Под редакцията. на проф. Младен Григоров
Година: 2017
Страници: 204
Цена: 30 лв.

Описание

Книгата представя последните терапевтични методи и медикаментозни подходи при лечение на разнообразните проблеми, свързани с болестите на сърдечно-съдовата система. 

Изключително подходяща е за специалисти и специализанти по кардиология, общопрактикуващи лекари и лекари от граничните специалности - нефрология, вътрешни болести, образна диагностика, онкология, пулмология и други.

Обхванати са следните тематики: патофизиология на основните симптоми в кардиологията, диференциална диагноза на гръдната болка, метаболизъм и исхемия, епидемиология и профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, синкоп, сърдечна стимулация и дивайс терапия, сърдечен арест, кардиопулмонална ресусцитация, възпалителни заболявания на сърцето, кардиомиопатии, вродени (нецианотични "БЕЛИ") сърдечни пороци, придобити клапни сърдечни пороци, болести на кръвоносните съдове, тумори на сърцето, организация на доболничната медицинска помощ при пациенти с остър, коронарен синдром, бременност и сърдечно-съдовите заболявания

Съдържание

-- Патофизиология на основните симптоми в кардиологията 
-- Деференциарна диагноза на гръдната болка
-- Метаболизъм и исхемия
-- Епидемиология и профилактика на сърдечно-съдовите заболявания

-- Атеросклероза
-- Диабет и сърце
-- Сърдечна недостатъчност
---- Остра СН (ОЛСН)
---- Белодробен оток (кардиогенен) 
---- Некардиогенен белодробен оток
---- Кардиогенен шок
---- Сърдечна тампонада
---- Хронична (левостранна) сърдечна недостатъчност
---- Остра десноостранна СН 
---- Белодробен тромбоемболизъм
---- Хронична дясна сърдечна недостатъчност
---- Хипер тония
---- Хронична белодробно сърце
---- Лечение на СН
-- Артериална хипертония
-- Исхемична болест на сърцето

---- Обща част
---- Хронични форми на ИСБ - ангина пекторис (стабилна стенокордия) 
---- Остри форми на ИСБ
------ Остър коронен синдром - епидемиологиа и патофизиологиа
------ Клиника и лечение на острия коронен синдром
------ Нестабилна ангина пекторис (НАП)
------ Остър миокарден инфаркт
---- Особени форми на ИСБ
------ Остри Особени форми на ИСБ
------ Хронични Особени форми на ИСБ
-- Ритъмни и проводни нарушения
-- Синкоп
-- Сърдечна стимулация и дивайс терапия
-- Сърдечен арест. Кардиопулмонална ресусцитация
-- Възпалителни заболявания на сърцето

---- Неинфекциозен ендокардит
---- Миокардити
---- Перикардити
-- Кардиомиопатии 
---- Дилатативна кардиомиопатия
---- Хипертрофична кардиомиопатия
---- Рестриктивна кардиомиопатия
---- Аритмогенна десно камерна кардиомиопатия (аритмогенна деснокамерна дисплазия) 
-- Вродени (нецианотични "БЕЛИ") сърдечни пороци
---- Пролапс на митрална клапа
---- Коарктиция на аорта
---- Пулмонална стеноза
---- Дефект на междупредсърдната преграда в зряла възраст (ASD) 
---- Камерен септален дефект (VSD) 
---- Персистиращ DUCTUS RETRIOSUS (LOTALLI) (PDA)
-- Придобити клапни сърдечни пороци
---- Аортна стеноза
---- Аортна
---- митрална стеноза
---- митрална инсуфицинция - хронична
---- Трикуспидална стеноза
---- Трикуспидална инсуфицинция
-- Болести накръвоносните съдове
---- Периферна артериална болест
---- Остра исхемия на крайника
---- Аневризма на абдоминалната аорта
---- Дълбока венозна тромбоза
-- Тумори на сърцето
-- Организация на доболничната медицинска помощ при пациенти с остър коронарен синдром
-- Бременност и сърдечно-съдовите заболявания
-- Оценка на здравните техтологии в кардиологията
-- Библиография 

Медицинска литература, акушерство игинекология
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО