Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
болести на сърдечно съдовата система  
Болести на сърдечно-съдовата система
Код: 2323TLIGA19
Под редакцията. на проф. Младен Григоров,
МУ София, дата:2017, Стр: 204, формат А4
 
Цена: 30,00 лв.

Описание

Книгата представя последните терапевтични методи и медикаментозни подходи при лечение на разнообразните проблеми, свързани с болестите на сърдечно-съдовата система.

Изключително подходяща е за специалисти и специализанти по кардиология, общопрактикуващи лекари и лекари от граничните специалности - нефрология, вътрешни болести, образна диагностика, онкология, пулмология и други.

Обхванати са следните тематики: патофизиология на основните симптоми в кардиологията, диференциална диагноза на гръдната болка, метаболизъм и исхемия, епидемиология и профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, синкоп, сърдечна стимулация и дивайс терапия, сърдечен арест, кардиопулмонална ресусцитация, възпалителни заболявания на сърцето, кардиомиопатии, вродени (нецианотични "БЕЛИ") сърдечни пороци, придобити клапни сърдечни пороци, болести на кръвоносните съдове, тумори на сърцето, организация на доболничната медицинска помощ при пациенти с остър, коронарен синдром, бременност и сърдечно-съдовите заболявания. 

Съдържание

-- Патофизиология на основните симптоми в кардиологията
-- Деференциарна диагноза на гръдната болка
-- Метаболизъм и исхемия
-- Епидемиология и профилактика на сърдечно-съдовите заболявания

-- Атеросклероза
-- Диабет и сърце
-- Сърдечна недостатъчност
---- Остра СН (ОЛСН)
---- Белодробен оток (кардиогенен)
---- Некардиогенен белодробен оток
---- Кардиогенен шок
---- Сърдечна тампонада
---- Хронична (левостранна) сърдечна недостатъчност
---- Остра десноостранна СН
---- Белодробен тромбоемболизъм
---- Хронична дясна сърдечна недостатъчност
---- Хипер тония
---- Хронична белодробно сърце
---- Лечение на СН
-- Артериална хипертония
-- Исхемична болест на сърцето

---- Обща част
---- Хронични форми на ИСБ - ангина пекторис (стабилна стенокордия)
---- Остри форми на ИСБ
------ Остър коронен синдром - епидемиологиа и патофизиологиа
------ Клиника и лечение на острия коронен синдром
------ Нестабилна ангина пекторис (НАП)
------ Остър миокарден инфаркт
---- Особени форми на ИСБ
------ Остри Особени форми на ИСБ
------ Хронични Особени форми на ИСБ
-- Ритъмни и проводни нарушения
-- Синкоп
-- Сърдечна стимулация и дивайс терапия
-- Сърдечен арест. Кардиопулмонална ресусцитация
-- Възпалителни заболявания на сърцето

---- Неинфекциозен ендокардит
---- Миокардити
---- Перикардити
-- Кардиомиопатии
---- Дилатативна кардиомиопатия
---- Хипертрофична кардиомиопатия
---- Рестриктивна кардиомиопатия
---- Аритмогенна десно камерна кардиомиопатия (аритмогенна деснокамерна дисплазия)
-- Вродени (нецианотични "БЕЛИ") сърдечни пороци
---- Пролапс на митрална клапа
---- Коарктиция на аорта
---- Пулмонална стеноза
---- Дефект на междупредсърдната преграда в зряла възраст (ASD)
---- Камерен септален дефект (VSD)
---- Персистиращ DUCTUS RETRIOSUS (LOTALLI) (PDA)
-- Придобити клапни сърдечни пороци
---- Аортна стеноза
---- Аортна
---- митрална стеноза
---- митрална инсуфицинция - хронична
---- Трикуспидална стеноза
---- Трикуспидална инсуфицинция
-- Болести накръвоносните съдове
---- Периферна артериална болест
---- Остра исхемия на крайника
---- Аневризма на абдоминалната аорта
---- Дълбока венозна тромбоза
-- Тумори на сърцето
-- Организация на доболничната медицинска помощ при пациенти с остър коронарен синдром
-- Бременност и сърдечно-съдовите заболявания
-- Оценка на здравните техтологии в кардиологията
-- Библиография


Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.