Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Генетика на рака  
Генетика на рака
Код: 20423_UNS_01
Автор: Олга Кръстанова
Дата на издаване : 2018, Страници: 208
 
Цена: 20 лв.

Анотация

В световен мащаб раковите заболявания представляват много сериозен бич, отнемащ живота на стотици хиляди хора всяка година.

Едновременно с това, нараства и броят на регистрираните случаи с такива заболявания, което ги превръща в социалнозначим проблем в много държави.

В този учебник ще се фокусираме върху генетичните изменения лежащи в основата на процеса туморогенеза. Целта на неговото написване бе да улесни студентите от магистърските програми по Генетика и Геномика; Генно и клетъчно инженерство; Биохимия и Клетъчна Биология и Патология в подготовката им при изучаването на генетиката на рака.

Също така този учебник може да бъде използван и от студенти по медицина, както и от студенти в бакалавърска степен на обучение по Молекулярна биология и от други специалности, проявяващи интерес към този проблем.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.