Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Хронични вирусни хепатити  
 
Код: 0220MEDVAP01
Автор: Николай Кръстев
Дата на издаване : 2011, Страници: 650
Ръководството е предназначено предимно за гастрое - нтеролози и специализанти в тази област, но също така за инфекционисти, педиатри и интернисти, както и за всички лекари, проявяващи интерес към вирусните хепатити.
Цена: 30 лева

Описание

Написването на монография "Хронични вирусни хепатити", след като през 2008г. се издаде ръководство по "Клинична хепатология" от същия автор, бе продиктувано от новостите по проблемите на вирусните хепатити и големият интерес на гастроентерологичната общност към тези заболявания.

Бяха поставени следните основни задачи: мнбго по-задълбочено и всеобхватно да се разгледа проблемът на хроничните вирусни хепатити; да се запознаят гастроентероло-зите у нас с европейския консенсус от 2009г. за лечение на хроничния хепатит В; да се предоставят подробни данни за относително новото лечение у нас на хроничния хепатит В с различни нуклеозидни/нуклеотидни аналози; да се съобщят по-важни новости в етиологията, патогенезата и лечението на хроничния хепатит В, С и D; да се представят в детайли критериите за хистологична активност и фиброза при вирусните хепатити; да се направи подробна диференциална диагноза с останалите вирусни хепатити и другите чернодробни заболявания; да се обсъдят особеностите и различията на хепатоцелуларния карцином с хепатит В и хепатит С вирусна етиология; лекарят участващ в диагнозата и терапията на вирусните хепатити да намери отговор на всички важни практически въпроси, които възникват по време на диагностично-лечебния процес; да се съобщят в детайли нежеланите реакции от различните антивирусни медикаментии поведението при евентуалното им възникване; да се разгледат подробно главните аспекти свързани с ваксината и ваксинирането срещу хепатит В, да се съобщят някои особености в протичането и лечението на хроничните вирусни хепатити у нас, съобразени с Националния консенсус от 20 Юг.

Авторът работи 30 години в областта на хепатологията (УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", София и УМБАЛ иССвети Георги", Пловдив) и съвсем накратко споделя личния си опит, както и на други български автори. Монографията е онагледена с умерен брой, най-необ- ходими илюстрации.

Почти всички съкращения в текста са утвърдени на английски език, като са пояснени на български /напр. "траен вирусологичен отговор" (SVR) - sustained virological response/. По този начин авторът счита, че читателят ще бъде подготвен и фамилиарен с тези термини и съкращения при изслушване презентации на известни чуждестранни хе- патолози.

Книгописът е твърде обширен (общо над 600 автора) и е представен в общоприет и утвърден стил на цитиране и номериране по азбучен ред след всеки основен раздел, но някои нови и по-маловажни библиографски данни, предимно от 20 Юг. са цитирани допълнително и отчасти непълно в текста, което е нетратрандиционно и е типично за оралните презентации, но е по-коректно към авторите и читателя, отколкото да не бъдат цитирани. Написването на монографията отне повече от две години. Някои единични повторения в текста са направени умишлено с оглед връзката им с друг раздел на заболяването (напр. патогенеза и лечение; генотипове и терапия и т.н.)

Възможно е ръководството да не е лишено от недостатъци, поради което всички градивни критични бележки ще бъдат приети с внимание и благодарност, макар че това е втората и най-вероятно последна монография на автора. 'The show (education) must go on." /"Шоуто (обучението) трябва да продължи"/.

Ръководството е предназначено предимно за гастрое - нтеролози и специализанти в тази област, но също така за инфекционисти, педиатри и интернисти, както и за всички лекари, проявяващи интерес към вирусните хепатити. Изказвам благодарност на моите родители, учители, приятели, както и на рецензентите и спонсорите на монографията.
От автора

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.