Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Тумори на главния мозък - Атлас  
Тумори на главния мозък - Атлас
Код: 0223MEDVAP04
 
Автор: Надежда Делева
Дата на издаване : 2011, Страници: 130
 
Цена: 26 лева

Описание

Невроонкологията е сложна дисциплина, основана на индивидуалния синтез на знанията, предоставяни от различни дисциплини. Освен неврологията и неврохирургията, сред тях се нареждат анатомията и патологичната анатомия, в техните макро-, микро- и ултрамикроскопски направления, молекулярната биология и патология, генетиката, съвременната образна диагностика и най-новите подходи в лечението на мозъчните тумори.

Книгата е обобщение на специфичната невроонкологична информация, съдържаща текстови и снимкови материали от впечатляващия документален архив на Медицински университет - Варна.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.