Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Нови възможности в терапията на детските болести
 

Нови възможности в терапията на детските болести

Код: 90897_VAP_107
Автор: Д-р Тоньо Шимплев 
 Издателство:.LaxBook
Година: 2018
Страници: 198 формат: А4

Цена: 24 лв.

 


Съдържание

Предговор
-- Терапевтични възможности при някои метаболитни болести
-- Лечение на гастроинтестиналните заболявания причинени от Helicobacter Pylori
-- Антикоагулантна и тромболиштична терапия в детската възраст - практически аспекти 
-- Еферентна терапия - детоксична афереза, приложгение в педиатрията
-- За някои по-нови аспекти в терапията на острите отравяния у децата
-- Инхалаторно лечение в детската възраст
-- Кортикостероидите в детската патология - общи данни, Клинични индикации, нежелани лекарствени реакции
-- Високо дозова ("ПУЛС") кортикостероидна терапия в детската ревматология
-- Лечение на глумерулопатиите при деца
-- Парентерално хранене в детската възраст
-- Прицелна терапия в детската ревматология и онкохематология
-- Съвременни постановки в лечението на сърдечната недостатъчност при деца
-- Химиотерапия (протоколи за лечение) на детските онкохематологични заболявания и нейните усложнения

--

 

Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО