- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Паразитология - Акушерство & гинекология - Урология - Дерматология и венерология
Трихомоназа скритата паразитоза
 

Трихомоназа скритата паразитоза

Код: 91276_VAP_122
Автор: Красимира Енева
Издателство:.Лакс бук
Фоормат: 14 х 21 см.
ISBN: 978-619-189-127-6
Година: 2019
Страници: 146
Цена: 18.00 лв.

Описание 

В монографията се представя съвременните схващания за заболяването трихомоназа и неговият причинител - Trickomonas vaginalis, както етиология, морфология, патогенеза, патоанатомия, имунитет, клиничната картина, диагностимчните методи и терапевтични подходи и профилактиката при тази паразитозаа.
Обръща се внимание на рисковите групи и някои особености в клиничното протичане на трихомоназата - асимптомно паразитоносителство, което обуславя "скритото" съществуване на заболяването сред обществото.
Монографията е предназначена за широк диапазон от специалисти: паразитолози, микробиолози, акушеро-гинеколози, уролози, дерматолози, епидемиолози, инфекционидти, ОПЛ и др
 
 

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ
Исторически данни
ГЛАВА I. ЕТИОЛОГИЯ
Наеменования и таксономия
Морфология, биология и биологичен цикъл на trichomonas spp.
ГЛАВАII. ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Източник на инвазията
Механизъм на заразяване, фактори на заразяване
Възприемчивост
Устойчивост, вирулентност, паразитоносителство
Разпространение на трихомоназа в света е България
Рискови фактори и рискови групи
ГЛАВАIII. ПАТОГЕНЕЗА
ГЛАВА IV КЛИНИКА
Трихомоназа при мъже
Трихомоназа при жената
Трихомоназа при бременни
Трихомоназа при стрелитет
Трихомоназа при трихомоназа
ГЛАВА V. ДИАГНОЗА
Клинична диагностика
Микроскопска диагностика
Културна диагностика
Имунологична диагностика
Молекулярнобиологична диагностика
Диференциална диагностика
Клинично-диагностичен алгоритъм при трихомоназа
ГЛАВА VI. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИ

 

Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО