- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Кардиология
Коронарна хирургия
 

Коронарна хирургия

Код: 70367_VAP_123
Автор: доц. Заприн Въжев
Издателство:.Лакс бук
Фоормат: 22 х 30 см.
ISBN: 978-619-237-036-7
Година: 2019
Страници: 208
Цена: 70.00 лв.

 

Съдържание

1. Използвани съкращения
2. Анатомия на сърцето
-- Топографска анатомия на сърцето
-- Проекции на сърдечните граници върху предна гръдна стена
-- Артериална и венозна коронарна съдова система
-- Възбудно-проводна система на сърцето
-- Сърдечни кухини
-- Сърдечни клапи
-- Перикард
-- Анатомия и хистология на използваните графтове за байпас процедури
-- Анатомични структури с пряко отношение към кардиоваскуларната хирургична рактика
3. Ембрионално развитие на сърдечно-съдовата Система
4. Исхемична болест на сърцето
-- Етиология и рискови фактори
-- Патоанатомия и патофизиология
-- Класификация на исхемичната болест на сърцето
-- Клинична картина
-- Диагностика на исхемичната болест на сърцето
-- Лечение на ИБС
-- Индикация на оперативно лечение
-- Общи принципи на хирургичното лечение на и оперативна техника
-- Операции без използване на ЕКК
-- Предимствата на арериалните графтове
-- преживяемост
5. Екстракорпорална циркулация
-- Схема на кардиопулмонален байпас
-- Канюлация
-- Системни налягания и кръвен поток
-- Специални видове екстракорпорална циркулация
6. Оперативна миокардна реваскуларизация
-- Исторически преглед
-- Анатомия на коронарните артерии с оглед съвместимост на дължината
-- съвместимост на размера
-- Ендотелна функция и мускулен тонус
-- Биологични характеристики на венозните и артериалните графтове
-- Клинична класификация на артериалните графтове
7.Хирургични техники за отпрепариране на педикули и скелетонизиран артериален и венозен графт и извършване на байпас процедура
-- Отпрепариране на VENA SAPHENA MAGNA
-- Отпрепариране на вътрешната торакална артерия (ITA) като педикул
-- Отпрепариране на скелетонизирана вътрушна торкална артерия (ITA) 
-- Отпрепариране на дясна гастроепиплоична артерия (RGEA) като педикул
-- Отпрепариране на скелотонизирана дясна гастропелиполична артерия (RGEA)
-- Отпрепариране на радиална артерия (RA)
-- Артериални и венозни графтове - избор на оперативен метод според клиничната преценка и анализ на ангиографските и клинични резултати
-- Проходимост на вътрешната торакалнаартерия
-- Клинични резултати при използване на вътрешната торакална артерия (ITA)
-- Алтернативни артериални графтове
-- Артерия гастроепиплоика
-- Проходимост на д9ясната гастроепиплоична артерия (RGEA)
-- Клинични резултати при използване на дясната гастроепиплоична артерия (RGEA)
-- Радиална артерия (RA)
-- проходимост на радиална артерия (RA)
-- Клинични рлезултати при използване на радиалната артерия (RA)
-- Долна епигастрална артерия (ITA)
-- Клиничен избор на графтове
-- Описание на оперативната техника за отпрепариране  на дясната гастроепиплоична артерия (RGEA)
-- Описание на операвната техника за извършване отвора на диафрагмата
-- Описание на операвната техника за насочване на педикула на дясната гастроепиплоична артерия (RGEA)
-- Последователност и оперативна техника  при използване изцяло на артериални графтове
8. Оперативна техника на конвенционалния аорт-коронарен байпас
9. Обсъждане
10. Заключение
11. Бъдеще на миокардната реваскуларизация
12. Библиографи
 

 

Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО