- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Анатомия
Грелинът - Мултифункционален гастроинтестинален хормон
 

Грелинът - Мултифункционален гастроинтестинален хормон

Код: 91139_VAP_129
Автор: Надя Пенкова
Издателство:.Лакс бук
ISBN: 978-619-189-113-9
Формат: 14 х 21 см.
Корица: мека
Година: 2019
Страници: 132
Цена: 13.00 лв.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод
1. Грелин. Надя Пенкова
1.1. Грелин - Откриване. Строеж
2. Грелин-продуциращи клетки. Надя Пенкова
2.1. Хипотези за типа ентероендокринни клетки, които секретират грелин
2.2. Известни типове ентероендокринни клетки с предполагаема секреция на грелин
2.2.1. Гастрин-продуциращи клетки
2.2.2. Соматостатин-продуциращи клетки
2.2.3. Хистамин-продуциращи клетки
2.2.4. Ентероендокринни клетки тип X (А- подобни) клетки
2.2.5. Серотонин-продуциращи клетки
2.3. Имунохистохимично представяне на грелин- продуциращи клетки
2.4. Грелин и хранене
3. Грелинов рецептор. Надя Пенкова
3.1. Грелинов рецептор. Първоначални данни
3.1.1. Грелинов рецептор GHS-R
3.1.2. Основни функции на грелина
3.2. Грелинов рецептор GHS-R1 в ЦНС
3.3. Грелинов рецептор GHS-R1 в гастроинтестиналния тракт
3.4. Грелинов рецептор GHS-R1 в сърдечно-съдова система
3.4.1. Грелин и ендотелни клетки
3.4.2. Грелин и кръвно налягане
3.4.3. Грелин и миокард
3.5. Грелин и неговата роля във възпалителните процеси и имунната защита
3.6. Грелин и канцерогенеза
4. Грелинът като онтогенетичен фактор в пренаталното развитие на гастроинтестиналния тракт.Надя Пенкова
4.1. Диференциация на гастроинтестиналния тракт
4.2. Грелинът като онтогенетичен фактор и гастроинтестинален хормон в пренаталния и постнаталния период при плъх
4.2.1. Грелин и грелинов рецептор GHS-R1 при плъши ембриони
4.2.2. Грелин и грелинов рецептор GHS-R1 при плъши фетуси
4.2.3. Грелин и грелинов рецептор GHS-R1 при новородени плъхчета
4.3. Грелин-продуциращи клетки и грелинов рецептор GHSR-1 в тънкото черво на човешки ембриони 6-та гестационна седмица
4.3.1. Тънко черво на човешки ембриони 6-та гест. сед. - светлинно-микроскопска характеристика
4.3.2. Тънко черво на човешки ембриони 6-та гест. сед. - електроно-микроскопска характеристика
4.3.3. Грелин и грелинов рецептор GHS-R1 в тънко черво на човешки ембриони 6-та гест. сед 

 

 
Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО