Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Съвременен подход в рехабилитацията при остеоартроза. Екстракорпорална ударно-вълнова терапия
 

Съвременен подход в рехабилитацията при остеоартроза. Екстракорпорална ударно-вълнова терапия

Код: 0247MEDVAP13
Автор:  Елена Илиева
 Издателство:.LaxBook
Година: 2014
Страници: 116

Цена: 12 лв.

 


Съдържатие

I ГЛАВА. Съвременен подход основан на доказателствената медицина в рехабилитациятя на пациенти с остеоартроза 
1. Значимост на проблема 
2. Дефиниция на заболяването 
3. Епидемиология и рискови фактори 
4. Комплексен подход и поведение при пациенти с дегенеративни ставни золявания
4.1. Диагноза и оценка 
4.2.Физикално лечение и рехабилитация 
4.2.1. Обучение на пациента 
4.2.2. Редуциране на теглото 
4.2.3. Кинезитерапия 
4.2.4. Преформирани физикални фактори 
4.2.5. Термотерапия 
4.2.6Помощни средства и ортези 
4.2.7. Балнеолечение 
II ГЛАВА. Екстракорпорална ударно-вълнова терапия 
1. Същност на ударно-вълновата терапия 
2. Ефекти и механизми на действие на ударно-вълновата терапия 
3. Показания и доказателства за ефекта на ударно-вълновата терапия... 
3.1. Калцифицираща тендиноза в областта на раменната става 
3.2. Плантарен фасциит 
3.3. Латерален епикондилит 
3. 4. Тендинит на Ахилесовото сухожилие 
3.5. Несрастващи фрактури и псевдоартроза 
3.6. Асептична некроза на главата на бедрената кост 
3.7. Други области на приложение 
3.7.1. Лечение на трудно заздравяващи рани 
3.7.2. Миокардна исхемия 
3.7.3. Мускулен спастицитет при увреди на централния двигателен нерон 
III ГЛАВА. Ударно-вълнова терапия при дегенеративни ставни заболявания 
1. Цел на проучването 
2. Материал и методи 
3. Резултати 
3.1 Сравняване на резултатите след плацебо апликацията и след провеждае на терапия с радиални ударни вълни 
3.2. Сравняване на резултатите между работна група (с РУВТ) и контролна упа (ИТ, ИМП, КТ) 
4. Дискусия 
5. Заключение и изводи

--

 

Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО