Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Съвременен подход в рехабилитацията при остеоартроза. Екстракорпорална ударно-вълнова терапия  
Съвременен подход в рехабилитацията при остеоартроза. Екстракорпорална ударно-вълнова терапия
Код: 0247MEDVAP13
Автор: Елена Илиева, дата : 2014, Стр: 116
 
Цена: 12 лева

Описание

I ГЛАВА. Съвременен подход основан на доказателствената медицина в рехабилитациятя на пациенти с остеоартроза
1. Значимост на проблема
2. Дефиниция на заболяването
3. Епидемиология и рискови фактори
4. Комплексен подход и поведение при пациенти с дегенеративни ставни золявания
4.1. Диагноза и оценка
4.2.Физикално лечение и рехабилитация
4.2.1. Обучение на пациента
4.2.2. Редуциране на теглото
4.2.3. Кинезитерапия
4.2.4. Преформирани физикални фактори
4.2.5. Термотерапия
4.2.6Помощни средства и ортези
4.2.7. Балнеолечение
II ГЛАВА. Екстракорпорална ударно-вълнова терапия
1. Същност на ударно-вълновата терапия
2. Ефекти и механизми на действие на ударно-вълновата терапия
3. Показания и доказателства за ефекта на ударно-вълновата терапия...
3.1. Калцифицираща тендиноза в областта на раменната става
3.2. Плантарен фасциит
3.3. Латерален епикондилит
3. 4. Тендинит на Ахилесовото сухожилие
3.5. Несрастващи фрактури и псевдоартроза
3.6. Асептична некроза на главата на бедрената кост
3.7. Други области на приложение
3.7.1. Лечение на трудно заздравяващи рани
3.7.2. Миокардна исхемия
3.7.3. Мускулен спастицитет при увреди на централния двигателен нерон
III ГЛАВА. Ударно-вълнова терапия при дегенеративни ставни заболявания
1. Цел на проучването
2. Материал и методи
3. Резултати
3.1 Сравняване на резултатите след плацебо апликацията и след провеждае на терапия с радиални ударни вълни
3.2. Сравняване на резултатите между работна група (с РУВТ) и контролна упа (ИТ, ИМП, КТ)
4. Дискусия
5. Заключение и изводи

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.