Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Съвременен подход в рехабилитацията при остеоартроза. Екстракорпорална ударно-вълнова терапия  
Съвременен подход в рехабилитацията при остеоартроза. Екстракорпорална ударно-вълнова терапия
Код: 0247MEDVAP13
Автор: Елена Илиева, дата : 2014, Стр: 116
 
Цена: 12 лева

Описание

I ГЛАВА. Съвременен подход основан на доказателствената медицина в рехабилитациятя на пациенти с остеоартроза
1. Значимост на проблема
2. Дефиниция на заболяването
3. Епидемиология и рискови фактори
4. Комплексен подход и поведение при пациенти с дегенеративни ставни золявания
4.1. Диагноза и оценка
4.2.Физикално лечение и рехабилитация
4.2.1. Обучение на пациента
4.2.2. Редуциране на теглото
4.2.3. Кинезитерапия
4.2.4. Преформирани физикални фактори
4.2.5. Термотерапия
4.2.6Помощни средства и ортези
4.2.7. Балнеолечение
II ГЛАВА. Екстракорпорална ударно-вълнова терапия
1. Същност на ударно-вълновата терапия
2. Ефекти и механизми на действие на ударно-вълновата терапия
3. Показания и доказателства за ефекта на ударно-вълновата терапия...
3.1. Калцифицираща тендиноза в областта на раменната става
3.2. Плантарен фасциит
3.3. Латерален епикондилит
3. 4. Тендинит на Ахилесовото сухожилие
3.5. Несрастващи фрактури и псевдоартроза
3.6. Асептична некроза на главата на бедрената кост
3.7. Други области на приложение
3.7.1. Лечение на трудно заздравяващи рани
3.7.2. Миокардна исхемия
3.7.3. Мускулен спастицитет при увреди на централния двигателен нерон
III ГЛАВА. Ударно-вълнова терапия при дегенеративни ставни заболявания
1. Цел на проучването
2. Материал и методи
3. Резултати
3.1 Сравняване на резултатите след плацебо апликацията и след провеждае на терапия с радиални ударни вълни
3.2. Сравняване на резултатите между работна група (с РУВТ) и контролна упа (ИТ, ИМП, КТ)
4. Дискусия
5. Заключение и изводи

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.