- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Психиатрия, Сестрински грижи, Акушерство
Психиатрия. Учебник за медицински сестри и акушерки и студенти в медицинските колежи
 

Психиатрия. Учебник за медицински сестри и акушерки и студенти в медицинските колежи

Код: 12094_VAPVAR_135
Автор: Под редакцията на Риналдо Шишков и Христо Кожухаров
Издателство: Медицински университет Варна
ISBN: 978-619-221-209-4
Формат: 14 х 21 см.
Корица: мека
Година: 2019
Страници: 269
Цена: 18.00 лв.

 

Второ допълнено и преработено издание.

ОПИСАНИЕ


"Това е второто издание на учебника по психиатрия за медицински сестри и акушерки на Катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ – Варна. Авторският колектив счита, че е задоволил една необходимост, свързана както с обучението на специалисти по здравни грижи, така и на студенти от Медицинския колеж.

Нашият стремеж при написването на учебника е да запазим традициите в системата на преподаване на психиатричната наука, поставени от създателя на Катедрата по психиатрия и медицинска психология проф. д-р Владимир Иванов." (Редакторите)
 

СЪДЪРЖАНИЕ

Част I. Клинична психиатрия
ГЛАВА 1. Психично здраве и психична болест. Био-психосоциален модел при психичните заболявания. Сестринска оценка и поведение
ГЛАВА 2. Основни симптоми и синдроми в психиатрията
ГЛАВА 3. Органични психични разстройства: сестрински диагнози и клинично поведение
ГЛАВА 4. Зависимости. Разстройства, причинени от алкохол и психоактивни вещества. Сестрински оценки и терапевтично поведение
ГЛАВА 5. Шизофрения - сестринска диагноза и клинично поведение
ГЛАВА 6. Афективни разстройства - БАР. Сестринска диагноза
ГЛАВА 7. Тревожни и невротични разстройства. Сестрински оценки и поведение
ГЛАВА 8. Свързани със стрес соматоформни и психосоматични разстройства. Сестрински диагнози и клинично поведение
ГЛАВА 9. Дисоциативни (конверзионни) разстройства. Сестрински оценки и терапевтично поведение
ГЛАВА 10. Психосексуални разстройства. Сестрински диагнози и клинично поведение
ГЛАВА 11. Психични разстройства с начало в детска и юношеска възраст. Сестрински диагнози
ГЛАВА 12. Психични разстройства, свързани с напреднала и старческа възраст
ГЛАВА 13. Разстройства на контрола върху импулсите
ГЛАВА 14. Личностови разстройства: сестрински диагнози и клинично поведение
ГЛАВА 15. Биологично лечение. Сътрудничество с пациента
ГЛАВА 16. Психотерапевтично поведение. Медицинската сестра/ акушерката като котерапевт
ЧАСТ II. Роля и място на медицинската сестра/ акушерка в терапевтичния процес
ГЛАВА 17. Комуникация с пациента и семейството. Психиатрично/ психотерапевтично интервю. Разговор в ежедневието. Отношенията между медицинската сестра/акушерката и пациента. Семейство и психична болест. Психичната болест като стигма
ГЛАВА 18. Мултидисциплинарен клиничен екип
ГЛАВА 19. Етични и правни аспекти в работата на медицинската сестра и акушерката. Поверителност. Информирано съгласие за лечение. Документи, свързани със сестринското обслужване
ГЛАВА 20. Обгрижване на пациент. Сестринска анамнеза, диагноза и индивидуален план за грижи. Поведение на медицинската сестра/ акушерка при отказ от храна от страна на пациента. Организация на посещение при психично болен, лекуван в стационар. Обслужване на болни в извънболнична и болнична среда
ГЛАВА 21. Агресия. Предотвратяване на насилие и справяне с насилието. Преднамерено себеувреждане и намаляване на риска. Изолиране и фиксиране на пациенти. Поведение на медицинската сестра при обслужване на експертен пациент. Оценка за симулация и дисимулация
ГЛАВА 22. Организация на дейностите по прием и изписване на пациенти
ГЛАВА 23. Лечебен процес. Поведение на медицинската сестра при ежедневния прием на лекарства от психично болен и при прилагане на депо медикаменти. Подготовка и роля на медицинската сестра при прилагане на електроконвулсивна терапия. Документация, водена от медицинската сестрa
 
 

 

 

 

 

Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО