Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Отравяния и злополуки в детската възраст  
Отравяния и злополуки в детската възраст
Код: 0243MEDVAP17
Автор: Хр.Михов, Т.Шмилев
Дата на издаване : 2005, Страници: 363
 
Цена: 14 лева

Описание

Неоспорим факт е, че съвременната цивилизация се отличава с нарастващ брой на злополуките - транспортни, производствени, битови и пр. Отравянията, най-често като особен вид битова злополука, представляват cneциален интерес за педиатъра и общопрактикуващия лекар.

Статистиката сочи, че децата са едни от най-честите жертви на битовите злополуки, включително и на отравянията, и на транспортните злополуки. Причините за отравянията са в многократно нарасналата употреба и неправилното съхранение на лекарства, на препарати от битовата химия, на токсични селскостопански отрови и много други потенциално токсични вещества, които все по-често попадат в ръцете на любопитните малки, деца.

Тези тревожни факти изискват предприемането на широки профилактични мерки от всяка¬къв характер, но заедно с това налагат общественото здравеопазване да е в състояние успешно да се справя с последиците на злополуките и отравянията. Една от важните предпоставки за успех в тази насока е доброто познаване на отровите и възможните им токсични ефекти върху организма, на специфичните противоотрови и цялата поредица от спешни терапевтични мерки, които могат да гарантират благоп-риятен изход. Ето защо литературата, посветена на възможните токсични ефекти на потенциалните отрови, на диагнозата и особено на лечението на различните отравяния е особено необходима на всеки лекар.

Настоящото основно преработено и допълнено издание на станалата класика монография на проф. Христо Михов "ОТРАВЯНИЯ В 1ЕТСКАТА ВЪЗРАСТ', претърпяла няколко български и няколко руски издания, запълва острата нужда от съвременно ръководство в тази област. Не само защото потенциалните отровни вещества, включително и лекарствата, са се увеличили през последните години, има -натрупан значителен опит както за диагнозата, така и за лечението ж.н и той следва да бъде споделен, но и защото здравната реформа поставя някои въпроси от организационен характер, на които трябва да бъде даден отговор.

В общата част са разгледани достатъчно подробно и общите въпроси на диагнозата и лечението на отравянията в детската възраст, илюстрирани подходящо със случаи от клиничната практика. За съжаление точно клиничната практика нерядко ни показва, че незнанието, забавянето, допусканите грешки при острите отравяна в детската възраст са честа причина за фатален изход. 

В специалната част на книгата са разгледани достатъчно подробно възможните отрови. На битовите отравяния, като най-чести, е отделено подобаващо място. Към тях са включени и токсикоманиите, които през последното десетилетие нараснаха многократно и станаха изключително болен въпрос за обществото. Отделено е място както на отровните растения, така и на хранителните интоксикации, но най-голямо място с право е отделено на медикаментозните отравяния, които са най-честите битови отравяния във възрастта до 5-6 години, а в юношеската възраст са най-честото средство при опитите за самоубийство.

Новост в настоящото издание на книгата е главата "Други злополуки", в която са разгледани термичните травми, ухапванията от отровни животни и насекоми, механични причини и др., които изиск-ват спешна и компетентна лекарска намеса, която е гаранция за благоприятен изход от злополуката.

Книгата ще бъде необходимо и полезно помагало в ежедневната дейност както на общопрактикуващия лекар на село или в града, на лекаря от структурите на спешната помощ, на специалиста педиатър в диагностично-консултативните центрове и , разбира се, на лекарите от болничните отделения за спешна терапия, реанимация и интензивни грижи.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.