Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Средиземноморска петниста треска/Марсилска треск  
Средиземноморска петниста треска/Марсилска треск
Код: 0241VAPINF19
Автор: Н.Попиванова
Дата на издаване : 2007, Страници: 267
 
Цена: 10 лева

Описание

ЧАСТ ПЪРВА
Въведение
Рикетсии и рикетсиози - кратко обобщено представяне
Средиземноморска петниста треска (Марсилска треска)
Исторически данни
Етиологични и епидемиологични аспекти
Патогенетични аспекти
Патоморфологични аспекти
Клинични аспекти
Органни и системни нарушения
Параклинични отклонения
Форми на протичане
Диагностични, терапевтични и прогностични аспекти
Собствени проучвания
Кратки данни относно зоонозния природно-огнищен характер на МТ
и закономерностите на епидемичния процес
Етиологични аспекти
Антителен титър към R.conorii. Имунофлуоресцентен метод
Рикетсии в биопсиен материал от кожа. Електронна микроскопия
Клинична характеристика :
Основни симптоми и синдроми при МТ
Клинико-лабораторни изследвания
Форми на протичане. Критерии за диференцирането им
Възрастови особености в протичането на МТ
Прояви на органни и системни увреждания при болни от МТ
Терапевтични аспекти при Марсилска треска
Катамнезни проучвания и прогностични аспекти при МТ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.