Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Средиземноморска петниста треска/Марсилска треск
 

Средиземноморска петниста треска/Марсилска треск

Код: 0241VAPINF19
Автор: Н.Попиванова
 Издателство:.LaxBook
Година: 2007
Страници: 267

Цена: 10 лв.

 


Описание

ЧАСТ ПЪРВА
Въведение 
Рикетсии и рикетсиози - кратко обобщено представяне 
Средиземноморска петниста треска (Марсилска треска) 
Исторически данни 
Етиологични и епидемиологични аспекти 
Патогенетични аспекти 
Патоморфологични аспекти 
Клинични аспекти 
Органни и системни нарушения 
Параклинични отклонения 
Форми на протичане 
Диагностични, терапевтични и прогностични аспекти 
Собствени проучвания 
Кратки данни относно зоонозния природно-огнищен характер на МТ
и закономерностите на епидемичния процес
Етиологични аспекти 
Антителен титър към R.conorii. Имунофлуоресцентен метод 
Рикетсии в биопсиен материал от кожа. Електронна микроскопия 
Клинична характеристика : 
Основни симптоми и синдроми при МТ 
Клинико-лабораторни изследвания 
Форми на протичане. Критерии за диференцирането им 
Възрастови особености в протичането на МТ 
Прояви на органни и системни увреждания при болни от МТ 
Терапевтични аспекти при Марсилска треска 
Катамнезни проучвания и прогностични аспекти при МТ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

--

 

Кардиология и сърдечно съдови заболявания

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО