Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Пластична анатомия  
Пластична анатомия - част I
Код: 0276MEDVAP26
Автор: Под редакцията на проф. Николай Яръмов,
Дата на издаване : 2008, Страници: 72
 
Цена: 6 лева

Описание

Пластичната анатомия се явява кръстовище на две различни сфери от човешкото познание - анатомия и изобразително изкуство. Допирна точка между тези две сфери, научната и художествената, е общият обект на изследване - човешкото тяло. 

В медицинската анатомията загадката на човешкото тяло се проучва чрез методите на дезинтеграцията - от макроскопско до микроскопско и ултрамикроскопско ниво. Търси се общото, специфичното, характерното за всеки човек като биологична единица. В пластичната анатомия гледната точка е напълно противоположна. На базата на общото, на неспецифичния анатомичен строеж се извлича, надгражда специфичното, индивидуалното за всеки човешки образ.

Търси се това, което прави всеки от нас неповторима личност със своя микровселена от чувства, мисли, взаимоотношения. 

Целта на настоящото ръководство е да се представят основни анатомични познания за пластичните строителни елементи на човешкото тяло. Усвояването на тази информация дава възможността се осъзнае неразривната връзка между функция - структура - форма. Поставят се практически задачи върху конкретни нормообразуващи структури. Чрез тях младият творец може да развива своя задълбочена визия при художествената интерпретация на човешкото тяло.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.