- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаХирургична анатомия на мозъчното кръвообращение  
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение

Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019  
Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019

Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Профилактика и корекция на неправилното телодържане  
Профилактика и корекция на неправилното телодържане

Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат  
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Микробна агресия и имунни реакции в оралната област
 

Микробна агресия и имунни реакции в оралната област

Код: 0869MEDVAP33
Автор: С. Златев
 Издателство:.LaxBook
Година: 2002
Страници: 250

Цена: 12 лв.

 


Съдържание

- Раздел I: микробна агресия в оралната област
-- Микроби. Поглед в историята
-- морфология и структура на микроорганизмите
-- Метаболизъм при бактериите 
-- генетика на микроорганизмите
-- Антимикробна химиотерапия
-- Резитентност към антимикробните средства
-- Влияние на химични, физични и биологични фактори върху микробите.
-- Инфекция, инфекциозен процес, инфекциозно заболяване
- Специална микробиология 
-- Кълбовидни микроорганизми (Коки) 
-- Пръчковидни микроорганизми
-- Спорообразуващи микроби
---- Чревни бактерии
---- Потогенни гъби
- Раздел вируси. Virales 
-- Семейство Myxoviridae
-- Семейство Adenoviruses 
-- Семейство Herpesviridae
- Микроорганизми в околната среда 
- Микроорганизми по и в човешкото тяло
- Клинична микробиология в стоматологията
- Микроорганизми на оралната област
Патогенетични механизми при развитието на възпалителните процеси в оралната област
- Микроорганизмите като етиологични фактори в развитието на патологични процеси в оралната област
- Микрабиологични изследване при заболяване на устната кухина, зъбите и лицево-челюстната област 
- Раздел II: Имунни реакции в оралната област 
-- Имунитет. Поглед в историята
-- Биологични основи и функции на имунитета
- Антигени. Същност ивидове
-- Придобит (специфичен) имунитет. Имунна система
Алергия
-- Алергични реакции от бърз тип
-- Автоимунни реакции и болести
-- Автоимунните реакции и болест в клиничен аспект
-- Имунодефицитни състояния
-- Контрол на имунния отговор 
Обща и клинична имунология в оралната област 
-- Биологични основи на имунните защитни реакции в оралната област 
-- Анатомичен субстрат на защитните реакции в оралната област 
-- Защитните фактори на оралната област 
-- Имунни реакции при стоматологичните заболявания 
-- Имунопатология в оралната област 
-- Ичунологични проблеми при трансплантация на зъби
-- Приложна имунология (имунологични методи за диагностика, профилактика и терапия, използвани в стоматологичната практика) 
Използвана литература

--

 

Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицинаформа за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО