Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Микробна агресия и имунни реакции в оралната област  
Микробна агресия и имунни реакции в оралната област
Код: 0869MEDVAP33
Автор: С. Златев, дата: 2002, Страници: 250
 
Цена: 12 лева

Описание

- Раздел I: микробна агресия в оралната област
-- Микроби. Поглед в историята
-- морфология и структура на микроорганизмите
-- Метаболизъм при бактериите
-- генетика на микроорганизмите
-- Антимикробна химиотерапия
-- Резитентност към антимикробните средства
-- Влияние на химични, физични и биологични фактори върху микробите.
-- Инфекция, инфекциозен процес, инфекциозно заболяване
- Специална микробиология
-- Кълбовидни микроорганизми (Коки)
-- Пръчковидни микроорганизми
-- Спорообразуващи микроби
---- Чревни бактерии
---- Потогенни гъби
- Раздел вируси. Virales
-- Семейство Myxoviridae
-- Семейство Adenoviruses
-- Семейство Herpesviridae
- Микроорганизми в околната среда
- Микроорганизми по и в човешкото тяло
- Клинична микробиология в стоматологията
- Микроорганизми на оралната област
Патогенетични механизми при развитието на възпалителните процеси в оралната област
- Микроорганизмите като етиологични фактори в развитието на патологични процеси в оралната област
- Микрабиологични изследване при заболяване на устната кухина, зъбите и лицево-челюстната област
- Раздел II: Имунни реакции в оралната област
-- Имунитет. Поглед в историята
-- Биологични основи и функции на имунитета
- Антигени. Същност ивидове
-- Придобит (специфичен) имунитет. Имунна система
Алергия
-- Алергични реакции от бърз тип
-- Автоимунни реакции и болести
-- Автоимунните реакции и болест в клиничен аспект
-- Имунодефицитни състояния
-- Контрол на имунния отговор
Обща и клинична имунология в оралната област
-- Биологични основи на имунните защитни реакции в оралната област
-- Анатомичен субстрат на защитните реакции в оралната област
-- Защитните фактори на оралната област
-- Имунни реакции при стоматологичните заболявания
-- Имунопатология в оралната област
-- Ичунологични проблеми при трансплантация на зъби
-- Приложна имунология (имунологични методи за диагностика, профилактика и терапия, използвани в стоматологичната практика)
Използвана литература

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.