Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром в спешната хирургия  
Вътрекоремна хипертензия и абдоминален компартмънт синдром в спешната хирургия
Код: 0267MEDVAP35
 
Автор: Г. Дееничин, Р. Димов, И. Дееничина
Дата на издаване : 2013, Страници: 232, твърда корица
 
Цена: 18 лева

Описание

Абревиатурен списък
1. Въведение
2. Литературен обзор
2. 1. Исторически данни
2. 2. Вътрекоремни налягания в норма и патология
2. 3. Абдоминален компартмънт синдром
2. 4. Диагностика на ВКХ и АКС
2. 5. Патофизиология на повишеното ВКН
2. 6. Лапароскопия и ВКХ
2. 7. ВКХ, АКС и полиорганна недостатъчност (ПОН) ....
2. 8. Превенция и лечение на ВКХ и АКС
3. Материал и методи
3. 1. Материал
3. 2. Методи
4. Резултати и обсъждане
4. 1. Експериментална част
4. 2. Клинична част
5. Обобщение
6. Книгопис
Кратка история на III Хирургическа клиника при Медицински Университет Пловдив

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.