Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Пропедевтика на клиничната токсикология  
Пропедевтика на клиничната токсикология
Код: 0262MEDVAP40
Янко Т. Илиев
Дата: 2013, Стр: 136, Корица: твърда
 
Цена: 20,00 Лева

Описание

Учебното помагало "Остри отравяния: текстове и тестове за студенти и общо практикуващи лекари", насочено към обогатяване на знанията на студентите по медицина от III курс и медицинските специалисти по здравни грижи-бакалаври, обучавани в Медицински факултет на МУ - Пловдив се посрещна с интерес и беше изчерпано бързо. Това наложи повторното му издаване след критична преценка на потребностите от информация, преоценка на данните, структурата и актуализация на информацията. В настоящето помагало „Пропедевтика на клиничната токсикология" са включени основни знания за отровите и тяхното клинично проявление при свръх доза - отравяне. 

Синтетично са разгледани : 
-- Основни понятия на токсикологията 
-- Основни процеси на токсикокинетиката, токсикодинамиката и токсичното действие на екзогенните отрови-ксенобиотици 
-- Актуална епидемиология на отравянията в Пловдивски регион 
-- Основен поведенчески алгоритъм на медика при остро отравяне в до болничната и в стационарната медицинска помощ 
-- Проблемът „токсикологичната диагноза", съдържание, формулиране, специфика 
-- Най-честите остри отравяния според честотата им у нас и моделите на поведение при диагностиката и лечението им 
-- Случаи-модели на типове остро отравяне 

В ръководството са включени медицински токсикологични диагнози, формулирани на латински език, реални медицински случаи като илюстрация на определени токсикологични модели на заболяване. 

Материалът е илюстриран с таблици, схеми и фотографии на токсикологични здравни изменения

По същество материалът удовлетворява преподаваното на тази специфична материя за студентите-медици от III курс, които в същото време изучават по пан Пропедевтика на вътрешните болести и Пропедевтика на хирургичните \ алести. Така знанията от тези дисциплини се допълват и развиват насочено. 

Настоящето учебно пособие може да послужи за справка и на практикуващите медици, интересуващи се от проблемите, подхода към и третирането острите екзогенни отравяния. 

Очевидно е, че настоящето пособие страда от непълноти и има несъвършенства. 
Авторът ще приеме с благодарност всички критични бележки, които до-бронамерено ще помогнат за подобряване съдържанието или формата, съобразно изискванията на потребителите.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.