Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Пропедевтика на клиничната токсикология
 

Пропедевтика на клиничната токсикология

Код: 0262MEDVAP40
Автор: Янко Т. Илиев
 Издателство:.LaxBook
Година: 2013
Страници: 136

Цена: 20 лв.

 


Описание

Учебното помагало "Остри отравяния: текстове и тестове за студенти и общо практикуващи лекари", насочено към обогатяване на знанията на студентите по медицина от III курс и медицинските специалисти по здравни грижи-бакалаври, обучавани в Медицински факултет на МУ - Пловдив се посрещна с интерес и беше изчерпано бързо. Това наложи повторното му издаване след критична преценка на потребностите от информация, преоценка на данните, структурата и актуализация на информацията. В настоящето помагало „Пропедевтика на клиничната токсикология" са включени основни знания за отровите и тяхното клинично проявление при свръх доза - отравяне. 

Синтетично са разгледани : 
-- Основни понятия на токсикологията 
-- Основни процеси на токсикокинетиката, токсикодинамиката и токсичното действие на екзогенните отрови-ксенобиотици 
-- Актуална епидемиология на отравянията в Пловдивски регион 
-- Основен поведенчески алгоритъм на медика при остро отравяне в до болничната и в стационарната медицинска помощ 
-- Проблемът „токсикологичната диагноза", съдържание, формулиране, специфика 
-- Най-честите остри отравяния според честотата им у нас и моделите на поведение при диагностиката и лечението им 
-- Случаи-модели на типове остро отравяне 

В ръководството са включени медицински токсикологични диагнози, формулирани на латински език, реални медицински случаи като илюстрация на определени токсикологични модели на заболяване. 

Материалът е илюстриран с таблици, схеми и фотографии на токсикологични здравни изменения

По същество материалът удовлетворява преподаваното на тази специфична материя за студентите-медици от III курс, които в същото време изучават по пан Пропедевтика на вътрешните болести и Пропедевтика на хирургичните \ алести. Така знанията от тези дисциплини се допълват и развиват насочено. 

Настоящето учебно пособие може да послужи за справка и на практикуващите медици, интересуващи се от проблемите, подхода към и третирането острите екзогенни отравяния. 

Очевидно е, че настоящето пособие страда от непълноти и има несъвършенства. 
Авторът ще приеме с благодарност всички критични бележки, които до-бронамерено ще помогнат за подобряване съдържанието или формата, съобразно изискванията на потребителите.

--

 

Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО