Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Ръководство по управление на медицинското осигуряване при бедствени ситуации  
Ръководство по управление на медицинското осигуряване при бедствени ситуации
Код: 21333_VAP45
Павел Сапунджиев, Ростислав Костадинов
Дата: 2010, Стр: 182,
 
Цена: 10,00 Лева

Описание

Уважаеми Читателю, Имаме честта да Ви представим учебно ръководство по въпросите на теорията, методологията, предмета, целите, задачите, организацията и управлението на медицинското осигуряване при бедствени ситуации.

При създаването на ръководството си поставихме за цел да представим на Вашето внимание основна информация за същността на бедствените ситуации и поразяващи здравето им фактори. На базата на тези данни разгледахме необходимите елементи на планирането и управлението на медицинското осигуряване на различните бедствени ситуации, както и дейността на ведомствата и организациите, участващи в разработването и внедряването на политиките за защита на населението при бедствия, катастрофи и аварии.

В ръководството са включени материали, апробирани и верифицирани в академичните курсове за редовно и следдипломно обучение на бакалаври по обществено здраве, магистри по здравен маркетинг и здравен мениджмънт, както и на администратори от здравната мрежа.

Ръководството е предназначено за студенти по медицина, бакалаври и магистри по обществено здраве, както и за преподаватели, включени в програмата за масово обучение и администраторите в здравните мрежи. Ще се радваме на всеки Ваш отзив, независимо от характера му.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.