Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Компендиум по имунология  
Компендиум по имунология
Код: 0256MEDVAP46
Иван Кехайов, Станимир Кюркчиев
Дата:1999, Стр: 158,
 
Цена: 5,00 лв.

Описание

1. Основни понятия в имунологията
1.1. Имунитет
1.2. Естествен имунитет
1.2.1. Механични бариери
1.2.2. Комплемент
1.2.3.Фагоцитоза
1.3. Придобит имунитет
1.4 . Същност на имунния отговор
2. Организация и устройство на имунната система
2.1. Централни лимфоидни органи
2.2. Периферни лимфоидни органи
2.3. Обща характеристика на лимфоцитите
2.3.1. В-лимфоцити
2.3.2. Т-лимфоцити
2.3.3. Антиген-представящи клетки
3. Молекули, осъществяващи имунологично разпознаване
3.1. Рецепторен апарат на В-лимфоцити
3.2. Рецепторен апарат на Т-лимфоцити
3.3. Клетъчно-адхезивни молекули
4. Ефекторни молекули
4.1. Антитела
4.2. Молекули на главния комплекс на тъканната съвместимост
4.3. Цитокини
5. Включваие на имунния отговор
5.1 Активиране на В-лимфоцити
5.2. Активиране на Т-лимфоцити
5.3. В-клетъчен имунен отговор
5.4. Клетъчно-обусловен имунен отговор
5.5. Имунологична толерантност
6. Имунната система в действие
6.1. Протективен имунитет
6.2 Автоимунитет и автореактивност
6.3. Имунитет и трансплантация на тъкани и органи
6.4. Имунитет и злокачествени заболявания.
6.4.1.Туморни антигени
6.4.2. Имунологичен надзор и имунотерапия на злокачествените заболявания
6.5. Репродуктивна имунология
6.5.1. Бременност и имунитет 118
6.5.2. Имунологично-обусловено безплодие

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.