Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 1  
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 1
Код: 0285MEDVAP54
Под редакцията на Деспотова-Толева
Дата:2011, Стр: 596, твърда корица
 
Цена: 42,00 лв.

Описание

ЧАСТ I: ОБЩАТА МЕДИЦИНА - САМОСТОЯТЕЛНА КЛИНИЧНА ДИСЦИПЛИНА
-- 1. ЗДРАВНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ - Валентина Маджова, Гергана
Форева, Радост Асенова

-- 2. ПЪРВИЧНА ЗДРАВНА ПОМОЩ - ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ФУНКЦИИ И МЯСТО В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА - Валентина Маджова, Радост Асенова, Гергана Форева

-- 3. НАУЧНИ ОСНОВИ НА ОБЩАТА МЕДИЦИНА КАТО СЪВРЕМЕННА ФОРМА НА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ. ФАМИЛНА¬ТА МЕДИЦИНА В ЕВРОПА - Валентина Маджова, Радост Асенова, Гергана Форева

-- 4. СПЕЦИФИЧНИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА НА ОБЩОПРАКТИКУВА-ЩИЯ ЛЕКАР - Магдалена Балашкова

-- 5. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Гергана Форева, Радост Асенова, Валентина Маджова, Любима Деспотова Толева

-- 6. МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Цветелина Валентинова

ЧАСТ II: СПЕЦИФИЧНИ КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ В ОБЩАТА ПРАКТИКА
-- 7. ОБЩУВАНЕ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Гергана Форева, Радост Асенова, Любима Деспотова-Толева, Валентина Маджова

-- 8. ЕЗИК, РЕЧ И РЕЧЕВИ СТРАТЕГИИ: МЕЖДУ ВАВИЛОНСКАТА КУЛА И НЕВРОЛИНГВИСТИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ - Анета Тошева

-- 9. УМЕНИЕТО НА ЛЕКАРЯ ДА СЪОБЩАВА ЛОША НОВИНА – Валентина Маджова

-- 10. КОНФЛИКТИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА И ПОДХОДИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ - Цветелина Валентинова

-- 11. ПАТОЛОГИЯТА НА СУБЕКТИВИЗМА ИЛИ „ТРУДНИТЕ БОЛНИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Митко Горанов

-- 12. ХУМАННАТА МЕДИЦИНА - ЕДИН БЕЗКРАЕН ФЛУИД МЕЖДУ РЕАЛНОТО И ТРАНСЦЕДЕНТАЛНОТО - Митко Горанов

-- 13. ХРОНИЧНАТА БОЛЕСТ - ПРИОРИТЕТ В ОБЩАТА ПРАКТИКА - Магдалена Балашкова

ЧАСТ III: ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
-- 14. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ, И ТЯХНОТО СЪВРЕМЕННО ИНТЕРПРЕТИРАНЕ - Радост Асенова, Гергана Форева, Валентина Маджова, Любима Деспотова -Толева

-- 15. ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА И ОБЩАТА - Гергана Форева, Радост Асенова, Валентина Маджова, Любима Деспотова-Толева

-- 16. ЗДРАВЕТО НА ЗДРАВИТЕ - СПОРТНАТА МЕДИЦИНА В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Любима Деспотова-Толева, Радост Асенова, Гергана Форева

-- 17. ЕМПОРИАТРИКА - Любима Деспотова-Толева, Радост Асенова, Гергана Форева

-- 18. ОСНОВНИ НЕВРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ОБЩАТА ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА - Т. Василева, Н. Чалъкова

--19. ОСНОВНИ ОЧНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАК¬ТИКА - А. Теодосиева, Н. Сивкова, Д. Петкова

-- 20. ДЕРМАТОЛОГИЧНИ И ВЕНЕРОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ОП - Р. Янкова

-- 21. ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Димитър Вучев

-- 22. АЛТЕРНАТИВНАТА МЕДИЦИНА В ОБЩАТА ПРАКТИКА - Ц. Кюсепашова

ЦВЕТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.