Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 1
 

Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 1

Код: 0285MEDVAP54
Автор: Под редакцията на Деспотова-Толева 
Издателство:.LaxBook
Година: 2011
Страници: 596

Цена: 42 лв.

 


Съдържание

ЧАСТ I: ОБЩАТА МЕДИЦИНА - САМОСТОЯТЕЛНА КЛИНИЧНА ДИСЦИПЛИНА
-- 1. ЗДРАВНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ - Валентина Маджова, Гергана
Форева, Радост Асенова 

-- 2. ПЪРВИЧНА ЗДРАВНА ПОМОЩ - ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ФУНКЦИИ И МЯСТО В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА - Валентина Маджова, Радост Асенова, Гергана Форева 

-- 3. НАУЧНИ ОСНОВИ НА ОБЩАТА МЕДИЦИНА КАТО СЪВРЕМЕННА ФОРМА НА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ. ФАМИЛНА¬ТА МЕДИЦИНА В ЕВРОПА - Валентина Маджова, Радост Асенова, Гергана Форева 

-- 4. СПЕЦИФИЧНИ ПОДХОДИ В РАБОТАТА НА ОБЩОПРАКТИКУВА-ЩИЯ ЛЕКАР - Магдалена Балашкова 

-- 5. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Гергана Форева, Радост Асенова, Валентина Маджова, Любима Деспотова Толева 

-- 6. МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Цветелина Валентинова 

ЧАСТ II: СПЕЦИФИЧНИ КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ В ОБЩАТА ПРАКТИКА
-- 7. ОБЩУВАНЕ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Гергана Форева, Радост Асенова, Любима Деспотова-Толева, Валентина Маджова

-- 8. ЕЗИК, РЕЧ И РЕЧЕВИ СТРАТЕГИИ: МЕЖДУ ВАВИЛОНСКАТА КУЛА И НЕВРОЛИНГВИСТИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ - Анета Тошева 

-- 9. УМЕНИЕТО НА ЛЕКАРЯ ДА СЪОБЩАВА ЛОША НОВИНА – Валентина Маджова 

-- 10. КОНФЛИКТИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА И ПОДХОДИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ - Цветелина Валентинова

-- 11. ПАТОЛОГИЯТА НА СУБЕКТИВИЗМА ИЛИ „ТРУДНИТЕ БОЛНИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Митко Горанов 

-- 12. ХУМАННАТА МЕДИЦИНА - ЕДИН БЕЗКРАЕН ФЛУИД МЕЖДУ РЕАЛНОТО И ТРАНСЦЕДЕНТАЛНОТО - Митко Горанов 

-- 13. ХРОНИЧНАТА БОЛЕСТ - ПРИОРИТЕТ В ОБЩАТА ПРАКТИКА - Магдалена Балашкова

ЧАСТ III: ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ 
-- 14. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ, И ТЯХНОТО СЪВРЕМЕННО ИНТЕРПРЕТИРАНЕ - Радост Асенова, Гергана Форева, Валентина Маджова, Любима Деспотова -Толева 

-- 15. ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА И ОБЩАТА - Гергана Форева, Радост Асенова, Валентина Маджова, Любима Деспотова-Толева 

-- 16. ЗДРАВЕТО НА ЗДРАВИТЕ - СПОРТНАТА МЕДИЦИНА В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Любима Деспотова-Толева, Радост Асенова, Гергана Форева 

-- 17. ЕМПОРИАТРИКА - Любима Деспотова-Толева, Радост Асенова, Гергана Форева 

-- 18. ОСНОВНИ НЕВРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ОБЩАТА ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА - Т. Василева, Н. Чалъкова 

--19. ОСНОВНИ ОЧНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАК¬ТИКА - А. Теодосиева, Н. Сивкова, Д. Петкова 

-- 20. ДЕРМАТОЛОГИЧНИ И ВЕНЕРОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ОП - Р. Янкова 

-- 21. ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА - Димитър Вучев 

-- 22. АЛТЕРНАТИВНАТА МЕДИЦИНА В ОБЩАТА ПРАКТИКА - Ц. Кюсепашова 

ЦВЕТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

--

 

Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО