Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 3  
Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 3
Код: 0280MEDVAP59
Под редакцията на Деспотова-Толева
Дата:2015, Стр: 778, твърда корица
 
Цена: 48,00 лв.

Съдържание

-- Акушерство и тинекология с фокус върху общата практика
-- Изследване по време на бременност
-- Гинекология
-- Изследванията в гинекологията
-- Детето в общата медицинска практика
---- Детското благополучие: ролята на общопрактикуващия лекар
---- Детето като пациент в общата практика - ключови постановки
---- Детското здраве в Япония
---- Морфологични и функционални особености на новороденото
---- Върху някои актуални аспекти на работата на ОПЛ с децата в училищна / пубертетна възраст
---- Сътрудничество между ОПЛ и педагога при работа със специфични групи деца
---- Профилактична дейност при деца в уславията на общата практика
---- Често срещани симптоми в детската възраст
---- Болката в детската възраст
---- Роля на ОПЛ в грижите за детското здраве
---- Мястото и ролята на ОПЛ при откриване, проследяване, лечение и експертиза на деца с често срещани заболявания на ушите, носа и гърлото
---- Ролата на ОПЛ в предпазването и справянето с детската затлъстяване
---- Най-чести спешни състояния в педиатричната практика на ОПЛ
---- Вземане на решение в общата практика с фокус върху децата
---- Общи принципи на лечение в детската възраст в условията на общата практика
---- Продължителни грижи за деца в общата практика
---- Детето като пациент, нуждаещ се от палиативни грижи
---- Информация за родители и пациенти
---- Интернет като източник на информация
-- ОПЛ експерт по детското здраве
-- Оториноларингология с фокус върху общата практика
-- Физикално лечение и рехабилитация с с фокус върху общата практика
-- Спешна медицина с с фокус върху общата практика
-- Палиативни грижи с с фокус върху общата практика
---- Актуалност на палиативните грижи
---- Палиативни грижи в общата медицинска практика
---- Най-често срещани симптоми при палиативни пациенти с фокус върху общата практика
---- Диагноза, лечение и контрол на болката при палиативни пациенти
---- Домашни грижи за палиативни пациенти
-- Образна диагностика с фокус върху общата практика
---- Въведение в образната диагноза
-- Духовни грижи в общата практика
-- Електронно здравеопазване с фокус върху общата практика
---- Електронно здравеопазване с фокус върху общата практика
---- Мобилно здраве
---- Телемедицински дейности
---- Електронно пациентско досие
---- Взаимоотношения лекар/пазиент н условията на електронно здравеопазване
---- Електронно обучение и електронно наука
---- Качество на общата медицинската помош

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.