Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 2
 

Актуални аспекти на общата медицинска практика- том 3

Код: 0280MEDVAP59
Автор: Под редакцията на Деспотова-Толева 
Издателство:.LaxBook
Година: 2015
Страници: 778

Цена: 48 лв.

 


Съдържание

-- Акушерство и тинекология с фокус върху общата практика
-- Изследване по време на бременност
-- Гинекология
-- Изследванията в гинекологията
-- Детето в общата медицинска практика
---- Детското благополучие: ролята на общопрактикуващия лекар 
---- Детето като пациент в общата практика - ключови постановки
---- Детското здраве в Япония
---- Морфологични и функционални особености на новороденото 
---- Върху някои актуални аспекти на работата на ОПЛ с децата в училищна / пубертетна възраст
---- Сътрудничество между ОПЛ и педагога при работа със специфични групи деца
---- Профилактична дейност при деца в уславията на общата практика
---- Често срещани симптоми в детската възраст 
---- Болката в детската възраст 
---- Роля на ОПЛ в грижите за детското здраве
---- Мястото и ролята на ОПЛ при откриване, проследяване, лечение и експертиза на деца с често срещани заболявания на ушите, носа и гърлото
---- Ролата на ОПЛ в предпазването и справянето с детската затлъстяване
---- Най-чести спешни състояния в педиатричната практика на ОПЛ 
---- Вземане на решение в общата практика с фокус върху децата
---- Общи принципи на лечение в детската възраст в условията на общата практика
---- Продължителни грижи за деца в общата практика
---- Детето като пациент, нуждаещ се от палиативни грижи
---- Информация за родители и пациенти
---- Интернет като източник на информация
-- ОПЛ експерт по детското здраве
-- Оториноларингология с фокус върху общата практика
-- Физикално лечение и рехабилитация с с фокус върху общата практика 
-- Спешна медицина с с фокус върху общата практика 
-- Палиативни грижи с с фокус върху общата практика 
---- Актуалност на палиативните грижи
---- Палиативни грижи в общата медицинска практика
---- Най-често срещани симптоми при палиативни пациенти с фокус върху общата практика
---- Диагноза, лечение и контрол на болката при палиативни пациенти
---- Домашни грижи за палиативни пациенти 
-- Образна диагностика с фокус върху общата практика 
---- Въведение в образната диагноза 
-- Духовни грижи в общата практика
-- Електронно здравеопазване с фокус върху общата практика 
---- Електронно здравеопазване с фокус върху общата практика 
---- Мобилно здраве
---- Телемедицински дейности
---- Електронно пациентско досие
---- Взаимоотношения лекар/пазиент н условията на електронно здравеопазване
---- Електронно обучение и електронно наука
---- Качество на общата медицинската помош

--

 

Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО