Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Злокачествени тумори на вулвата  
Злокачествени тумори на вулвата
Код: 0446VAPOBG61
  Патология
Георги Чернев и колектив
Дата:2015, Стр: 175, твърда корица
 
Цена: 28,00 лв.

Описание

Злокачествени тумори на вулвата
Сквамозноклетъчен карцином на вулвата и подварианти
Зазалноклетъчен карцином на вулвата
Малигнен меланом на вулвата
Невроендокринни тумори на вулвата
Вулварен карцином на Меркел
Аденокарциноми на вулвата
Аденокарцином на апокринните жлези на вулвата
Редки варианти на аденокарцином на вулвата ...
Карцином на Бартолиновите жлези
Екстрамамарен Morbus Paget
Саркоми на вулвата
Лейомиосарком на вулвата
Епителоиден сарком на вулвата
Малигнен рабдоиден тумор на вулвата
Рабдомиосарком на вулвата
Фибромиксоиден сарком на вулвата
Синовиален сарком на вулвата
Карциносарком на вулвата
Сарком на Ewing с вулварна локализация
Миелоиден сарком на вулвата
Dermatofibrosarcoma protuberans с вулварна локализация (DFSP)
Редки мекотъканни саркоми на вулвата
Малигнен фиброзен хистиоцитом на вулвата
Липосарком на вулвата
Неврогенен сарком (малигнен шваном) на вулвата (NS) ....
Малигнен мезотелиом на вулвата
Малигнени лимфоми на вулвата
Малигнени васкуларни тумори на вулвата
Ангиосарком на вулвата (AC) (Angiosarcoma vulvae)
Псевдоангиосаркоматозен карцином на вулвата
Капоши сарком на вулвата

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.