Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Малигнен меланом  
Малигнен меланом
Код: 0473VAPPAT63
  Дерматология
  Онкология
  Хирургия
Георги Чернев, Анастасия Чокоева
Дата:2015, Стр: 190
 
Цена: 48,00 лв.

Описание

Въведение
1. Исторически данни
2. Епидемиология
3. Рискови фактори, етиопатология

4. Растежни фази на първичен меланом
-- Melanoma in situ
-- Радикална растежна фаза
-- Вертикална фаза на растеж
-- Клинична картина
5. Клинични форми
-- Поверхностно разпространяващ се малигнен меланом
-- Нодуларен малигнен меланом
-- Lentigo maligna melanoma
-- Акрално лентигинозен ММ (палмоплантарен) - АЛММ
6. Редки клинични форми
-- Окуларен ММ
-- Десмопластичен ММ
-- Амеланотичен меланом
-- Субунгвален малигнен меланом
-- Меланома на лигавиците
-- Вулварен малигнен меланом
-- Аноректален ММ (АРММ)
7. Меланомни имитатори - уникални редки клинични находки
8. диагноза
-- Конвенционални и съвременни диагностични методи за ММ
-- Хистология
-- Лабораторни изследвания
-- Образна диагностика
9. Биопсия на дрениращ лимфън възли
10. Малигнен меланом - стадиране
11. Малигнен меланом - прогноза

-- Прогностични фактори
12. Терапия на малигнения меланом
-- Хирургично лечение
-- Радиотерапия
-- Адювантна терапия
-- Локална терапия
-- Системна терапия
-- Нови направления - инхибитори в процес на проучвания
-- заключение
Заключение

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.