Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Учебник по психиатрия за студенти по медицина
 

Учебник по психиатрия за студенти по медицина

Код: 0444VAPPSY64
Автор: Под редакция на В. Акабалиев 
 Издателство:.LaxBook
Година: 2015
Страници: 200

Цена: 10 лв.

 


Съдържание

ОБЩА ПСИХИАТРИЯ
1. История на психиатрията. Основни теоретични направления. Д. Стоянов 
2. Изследване на психично болен, Т.Атанасов,М. Мантарков 
3. Нарушения ВЪВ възприятието. 3 Арабаджиев С .Ангелова. В. Акабалиев 
4. Нарушения на мисленето по протичане И структура. В. Komemapoe, С. Ангелова. В. Акабалиев ... 
5. Нарушения на мисленето по съдържание. В Акабалиев. В. Kотетаров. С. Ангелова 
6. Нарушения на емоциите. Т. Атанасов 
7. Нарушения в паметта. С. Кандиларова. В Акабалиев 
8. Нарушения на воля, психомоторика и внимание. И. Митрев 
9. Нарушения на съзнанието. 3. Арабаджиев. С. Ангелова. В. Акабалиев 
10. Невроанатомия И невроразвитие - I. В. Акабалиев. А. Каканакова 
11. Невроанатомия И невроразвитие - II. А. Каканакова. В. Акабалиев 
12. Функционална невроанатомия. В. Акабалиев. А. Каканакова 
13. Психиатрична генетика. А. Каканакова. В. Акабатев 
14. Антипсихотици. Транквилизатори. М. Мантарков. И. Митрев 
15. Антидепресанти. Стабилизатори на настроението. М. Мантарков 
16. Психотерапия, содиотерапия, рехабилитация. Р. Масалджиева, В. Кадиян 
17. Психиатрична нозология - класификации и номенклатура. Д. Стоянов 
СПЕЦИАЛНА ПСИХИАТРИЯ
18. Разстройства на невроразвитието: Разстройство с дефицит на вниманието и/или хиперактивност (РДВХ). Аутистично разстройство. В. Акабалиев. 3. Арабаджиев 
19. Разстройства на невроразвитието: Интелектуална неспособност. Специфични разстройства В обучението. 3. Арабаджиев. В. Акабалиев 
20. Психични разстройства, дължащи се на соматично заболяване. С. Хаджиева. В. Акабатев 
21. Психотично разстройство. Шизофрения. В. Komemapoe. В. Акабалиев 
22. Други психотични разстройства. В. Акабатев. В. Komemapoe 
23. Биполярни разстройства. М. Мантарков 
24. Депресивни разстройства. М. Мантарков 
25. Тревожни разстройства. П. Нончев. В. Акабатев 
26. Обсесивно-компулсивно И сходни разстройства. В. Акабалиев. П. Нончев. С. Георгиев 
27. Посттравматични И стресови разстройства. С. Георгиев. В. Акабалиев 
28. Разстройство със соматични симптоми и сходни разстройства, с. Кандиларова. В. Акабалиев 
29. Хранителни разстройства. С. Хаджиева. В. Акабатев 
30. Сексуалност и сексуални разстройства. С. Попов 
31. Разстройства, свързани с психоактивни вешества. Основни синдроми. А. Каканакова. В. Акабалиев 
32. Разстройства, свързани със специфични пснхоактивни вещества, В. Акабалиев. А. Каканакова. С. Георгиев 
33. Психиатрия на късната възраст. И. Митрев. Р. Масалджиева 
34. Личностови разстройства. Т. Атанасов 
35. Спешна психиатрия. И. Митрев. В Митрева

-

 

стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО