Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Учебник по психиатрия за студенти по медицина  
Учебник по психиатрия за студенти по медицина
Код: 0444VAPPSY64
Под редакция на В. Акабалиев
Дата:2015, Стр: 200
 
Цена: 10,00 лв.

Описание

ОБЩА ПСИХИАТРИЯ
1. История на психиатрията. Основни теоретични направления. Д. Стоянов
2. Изследване на психично болен, Т.Атанасов,М. Мантарков
3. Нарушения ВЪВ възприятието. 3 Арабаджиев С .Ангелова. В. Акабалиев
4. Нарушения на мисленето по протичане И структура. В. Komemapoe, С. Ангелова. В. Акабалиев ...
5. Нарушения на мисленето по съдържание. В Акабалиев. В. Kотетаров. С. Ангелова
6. Нарушения на емоциите. Т. Атанасов
7. Нарушения в паметта. С. Кандиларова. В Акабалиев
8. Нарушения на воля, психомоторика и внимание. И. Митрев
9. Нарушения на съзнанието. 3. Арабаджиев. С. Ангелова. В. Акабалиев
10. Невроанатомия И невроразвитие - I. В. Акабалиев. А. Каканакова
11. Невроанатомия И невроразвитие - II. А. Каканакова. В. Акабалиев
12. Функционална невроанатомия. В. Акабалиев. А. Каканакова
13. Психиатрична генетика. А. Каканакова. В. Акабатев
14. Антипсихотици. Транквилизатори. М. Мантарков. И. Митрев
15. Антидепресанти. Стабилизатори на настроението. М. Мантарков
16. Психотерапия, содиотерапия, рехабилитация. Р. Масалджиева, В. Кадиян
17. Психиатрична нозология - класификации и номенклатура. Д. Стоянов
СПЕЦИАЛНА ПСИХИАТРИЯ
18. Разстройства на невроразвитието: Разстройство с дефицит на вниманието и/или хиперактивност (РДВХ). Аутистично разстройство. В. Акабалиев. 3. Арабаджиев
19. Разстройства на невроразвитието: Интелектуална неспособност. Специфични разстройства В обучението. 3. Арабаджиев. В. Акабалиев
20. Психични разстройства, дължащи се на соматично заболяване. С. Хаджиева. В. Акабатев
21. Психотично разстройство. Шизофрения. В. Komemapoe. В. Акабалиев
22. Други психотични разстройства. В. Акабатев. В. Komemapoe
23. Биполярни разстройства. М. Мантарков
24. Депресивни разстройства. М. Мантарков
25. Тревожни разстройства. П. Нончев. В. Акабатев
26. Обсесивно-компулсивно И сходни разстройства. В. Акабалиев. П. Нончев. С. Георгиев
27. Посттравматични И стресови разстройства. С. Георгиев. В. Акабалиев
28. Разстройство със соматични симптоми и сходни разстройства, с. Кандиларова. В. Акабалиев
29. Хранителни разстройства. С. Хаджиева. В. Акабатев
30. Сексуалност и сексуални разстройства. С. Попов
31. Разстройства, свързани с психоактивни вешества. Основни синдроми. А. Каканакова. В. Акабалиев
32. Разстройства, свързани със специфични пснхоактивни вещества, В. Акабалиев. А. Каканакова. С. Георгиев
33. Психиатрия на късната възраст. И. Митрев. Р. Масалджиева
34. Личностови разстройства. Т. Атанасов
35. Спешна психиатрия. И. Митрев. В Митрева

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.