Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Спешна педиатрия - проблемна патология на юношеството  
Спешна педиатрия - проблемна патология на юношеството
Код: 2047VAPMBP68
Проф. Тоньо Шмилев
Дата:2015, Стр: 700
 
Цена: 40,00 лв.

Описание

Настоящото издание е четвърта поредна книга, касаеща проблемите на спешната педиатрия на издателство Ласкбук. Изложената проблематика е разисквана на IV-та национална конференция в Хисаря.

Съдържание

СПЕШНА МЕДИЦИНА
-- Усложнения на острите синузити в кърмаческа възраст
-- Възможности за спешна микробиологична диагностика на инфекциите в детска възраст
-- Хематохеизата като диагностично предизвикателство
-- Спешна чернодробна трансплантация - робя при лечението на остра чернодробна недостатъчност
-- Хипокалциемчични състояния в в детска възраст
-- Образи при спешни състояния в детска пулмология
-- Фалоидното гъбно отравяни - все още е съвременен убиец
-- Инфекциозна мононуклеоза
-- Ехокардиография при спешните състояния в детската кардиология
-- Синдром на макрофагеарна активация при системна форма на юношески идиопатичен артрит
Антидотното лечение при остри отравяния, обект на спешната медицина
-- Алгоритъм за поведение при гръдна болка в детска възраст
-- Дейности по трансплантацията на органи в педиатрията
-- Поведение при състояния на фебрилитет и болка в детска възраст - какво е новото?
ПРОБЛЕМА ПАТОЛОГИЯ НА ЮНОШЕСТВОТО
-- ИНТЕГРИРАНИЯТ МЕДИКО-СОЦИАЛЕН ПОДХОД - ГОЛЯМАТА ЛИПСА В ОБГРИЖВАНЕТО НА ДЕЦАТА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В бЪЛГАРИЯ
-- Съвреминни аспекти на патологията на юношеството
-- Детските и юношеските суицидни действия в Пловдивска област през периода 2000 - 2009 год.
-- Суицидни поведения при юношите
-- Хранителните разстройства
-- Ранните бременности и аборти сред малолетните и съпътстващите ги рискове
-- Първична артериална хипертония - връзката между педиатриата и интерната
-- Първична и вторична аменорея у девойките - диагностика и терапевтично поведение
-- По-различна ли е бронхиалната астма в юношеството?
-- Проблеми на муковисцидозата през юношеството
-- Затлъстяване и метаболитен синдром
-- Автоимунен лимфопролиферативен синдром
-- Мултиплена склероза - патология, която може да започне още през детството
-- Терапевтични подходи на червата в кашлица в педиатрична практика
-- Стенозата на A. Renalis - важна причина за артериална хипертония
-- Възпалителни заболявания на червата в юношеска и млада възраст
ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
-- Isoprinosine в педиатрията
-- За HiPP HA и превенцията на алергичните заболявания
-- Първична профилактика на рака маточната шийка
-- Високопрофилактика на менингококовите заболявания
-- Остри респираторни инфекции в юношеската възраст - терапевтично поведение
-- Пробиотиците - позноти и непознати
КЛИНИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ
-- Защо острите отравяния с Isoniazid при деца трябва да познават
-- Микраелементните нива и тяхната взаимовръзка при деца с желязо-дефицитна анемия
-- Диагностично поведение при кръвохрак в детската възраст (по повод няколко клинични случая)
-- Алгоритъм за диагностично поведение при критични кардиопатии у новороденото
-- По повод на два случая на туборклоза у деца
-- Първична амнеорея, по повод клинични наблюдения
-- Първична полидипсия - една рядка причина за водна интоксикация
-- Случая на животосастраваща обструктивна сънна апнея
-- Не всяка кървене при децата е левкемия
-- Труден за диагноза случай с ритъмно-проводни нарушения у 2 год. дете
-- Алгоритъм за поведение при деца с тромбоцитопения
-- Два случая на дебют на множествена склероза с "периферна" лицева пареза

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.