Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Спешна педиатрия - проблемна патология на юношеството
 

Спешна педиатрия - проблемна патология на юношеството

Код: 2047VAPMBP68
Автор: Под ред. на Иван Иванов и Владимир Пилософ
 Издателство:.LaxBook
Година: 2015
Страници: 700

Цена: 40. лв.

 


Описание

Настоящото издание е четвърта поредна книга, касаеща проблемите на спешната педиатрия на издателство Ласкбук. Изложената проблематика е разисквана на IV-та национална конференция в Хисаря.

Съдържание

СПЕШНА МЕДИЦИНА
-- Усложнения на острите синузити в кърмаческа възраст 
-- Възможности за спешна микробиологична диагностика на инфекциите в детска възраст 
-- Хематохеизата като диагностично предизвикателство
-- Спешна чернодробна трансплантация - робя при лечението на остра чернодробна недостатъчност
-- Хипокалциемчични състояния в в детска възраст 
-- Образи при спешни състояния в детска пулмология
-- Фалоидното гъбно отравяни - все още е съвременен убиец
-- Инфекциозна мононуклеоза
-- Ехокардиография при спешните състояния в детската кардиология
-- Синдром на макрофагеарна активация при системна форма на юношески идиопатичен артрит
Антидотното лечение при остри отравяния, обект на спешната медицина
-- Алгоритъм за поведение при гръдна болка в детска възраст 
-- Дейности по трансплантацията на органи в педиатрията
-- Поведение при състояния на фебрилитет и болка в детска възраст - какво е новото?
ПРОБЛЕМА ПАТОЛОГИЯ НА ЮНОШЕСТВОТО 
-- ИНТЕГРИРАНИЯТ МЕДИКО-СОЦИАЛЕН ПОДХОД - ГОЛЯМАТА ЛИПСА В ОБГРИЖВАНЕТО НА ДЕЦАТА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В бЪЛГАРИЯ 
-- Съвреминни аспекти на патологията на юношеството
-- Детските и юношеските суицидни действия в Пловдивска област през периода 2000 - 2009 год.
-- Суицидни поведения при юношите
-- Хранителните разстройства 
-- Ранните бременности и аборти сред малолетните и съпътстващите ги рискове
-- Първична артериална хипертония - връзката между педиатриата и интерната 
-- Първична и вторична аменорея у девойките - диагностика и терапевтично поведение
-- По-различна ли е бронхиалната астма в юношеството?
-- Проблеми на муковисцидозата през юношеството
-- Затлъстяване и метаболитен синдром
-- Автоимунен лимфопролиферативен синдром
-- Мултиплена склероза - патология, която може да започне още през детството
-- Терапевтични подходи на червата в кашлица в педиатрична практика
-- Стенозата на A. Renalis - важна причина за артериална хипертония
-- Възпалителни заболявания на червата в юношеска и млада възраст
ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
-- Isoprinosine в педиатрията
-- За HiPP HA и превенцията на алергичните заболявания
-- Първична профилактика на рака маточната шийка 
-- Високопрофилактика на менингококовите заболявания
-- Остри респираторни инфекции в юношеската възраст - терапевтично поведение 
-- Пробиотиците - позноти и непознати 
КЛИНИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ
-- Защо острите отравяния с Isoniazid при деца трябва да познават
-- Микраелементните нива и тяхната взаимовръзка при деца с желязо-дефицитна анемия
-- Диагностично поведение при кръвохрак в детската възраст (по повод няколко клинични случая) 
-- Алгоритъм за диагностично поведение при критични кардиопатии у новороденото 
-- По повод на два случая на туборклоза у деца
-- Първична амнеорея, по повод клинични наблюдения
-- Първична полидипсия - една рядка причина за водна интоксикация
-- Случая на животосастраваща обструктивна сънна апнея
-- Не всяка кървене при децата е левкемия
-- Труден за диагноза случай с ритъмно-проводни нарушения у 2 год. дете
-- Алгоритъм за поведение при деца с тромбоцитопения 
-- Два случая на дебют на множествена склероза с "периферна" лицева пареза
Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО