Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Две десетилетия средиземноморска петниста треска (Марсилска треска) в пловдивския ендемичен регион  
Две десетилетия средиземноморска петниста треска (Марсилска треска) в пловдивския ендемичен регион
Код: 2053VAPMBP69
И. Балтаджиев, Н. Попиванова
Дата:2015, Стр: 204
 
Цена: 20,00 лв.

Описание

Предговор
I. Рикетсии и рикетсиози - литературен обзор

-- 1. Рикетсии - биологични особености и класификация
-- 2. рикетсиози - епидемиологични особености на SFG- рикетсиозите
-- 3. рикетсиози - патологични аспекти на SFG- рикетсиозите
-- 4. Имунна защита на гостоприемника (болния човек)
II. Средиземноморска петниста (марсилска) треска
-- 1. Основни клинични и клинико-епидемиологични характеристики
-- 2. Основни симптоми и синдроми при болните от Марсилска треска
-- 3. Форми по тежест на протичане при пациенти с Марсилска треска
-- 4. Параклинични показатели - периферна кръвна картина при МТ
-- 5. Органни и системни увреждания при пазиенти с МТ
-- 6. Основни терапевтични аспекти на Марсилската треска
-- 7. Профилактика на Марсилска треска
-- 8. Катамнези проучвания при преболедували от Марсилска треска
III. Приложение
-- 1. Случаи на тежко протичане на МТ при пациенти с имунодефицит
-- 2. Случаи на полиорганни увреди при МТ - тежки "малигнени форми"
---- а. Въвличане на респираторната система в болестния процес
---- b. Въвличане на гастроинтестиналната система в болестния процес
---- c. Въвличане на отделителната система в болестния процес
---- d. Въвличане на хепатобилярната система в болестния процес
---- e. Въвличане на кардиоваскуларната система в болестния процес
---- f. Въвличане на нервната система в болестния процес
---- g. Мозъчен инсулт и инсултоподобни синдроми в хода на МТ
---- h. Дисеминарна интравазална коагулопатия (ДИК) при МТ
-- 3. Увреждания на сетивни органи
Литература

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.