Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Атлас на мозъка  
Атлас на мозъка
Код: 2142VAPMBP70
  Неврология
  Рентгенология - Образна диагностика
Хр. Желязков, Т. Китова, И. Кехайов, Т. Караманлиева 
Дата:2015, Стр: 176
 
Цена: 19,20 лв.

Описание

Атласът е разработен, за да помогне на студентите по медицина, дентална медицина и практикуващите лекари да се запознаят с възможностите на съвременните образни изследвания на главния мозък, за да могат да се ориентират по отношение на точната локализация на лезията и вида на засегнаите структури, което ще им бъде полезно за поставяне на точна диагноза.

Атласът представя анатомията на главния мозък не само по традиционния начин, но и чрез компютър томография (КТ) и магнитно-резонансна томография (МРТ), които притежават уникалните възможности за визуализиране, както на съответните интракраниални лезии, така и на засегнатия субстрат.

Атласът започва с общата анатомия на главния мозък, а последващите аксиални, сагитални и коронални срезове разкриват в много по-големи детайли структурата му. 

Съдържание

Глава 1 - Обща анатомия на главен мозък
Глава 2 - Хоризонтални срезове на главен мозък
Глава 3 - Сагнитални срезове на главен мозък
Глава 4 - Коронални срезове на главен мозък
Глава 5 - Компютър томография (КТ) - основни принципи и възможности
Глава 6 - КТ анатомия на главен мозък
Глава 7 - КТ с контраст на главен мозък
Глава 8 - Магнитно резонансна томография (МРТ) - приципи и възможности
Глава 9 - МРТ анатомия на главен мозък - аксиална прекция
Глава 10 - МРТ анатомия на главен мозък - сагитална прекция
Глава 11 - МРТ анатомия на главен мозък - коронална прекция
Глава 12 - МРТ с контраст - изобразяване на мозъчните съдове
Глава 13 - МРТ ангиография - изобразяване на мозъчните съдове
Индекс и речник на употребените термини
Chapter 1 - Gross anatomy of the brain
Chapter 2 - Horizontal section anatomy of the brain
Chapter 3 - Sagital section anatomy of the brain
Chapter 4 - Coronal section anatomy of the brain
Chapter 5 - Computed tomography (CT) - the mains principles and characteristics
Chapter 6 - CT anatomy of the brain
Chapter 7 - CT with contrast enhansment demonstrating the brain vessels
Chapter 8 - Magnetic Resonance imagins (MRI) principles and characteristics
Chapter 9 - MRI of the brain - axial view
Chapter 10 - MRI anatomy of the brain - saddital view
Chapter 11 - MRI anatomy of the brain - coronal view
Chapter 12 - MRI with contrast enhansment demonstrating the brain vessels
Chapter 13 - MRI angiography showing brain vessels
Index and glossary

 

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.