Chania
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
ПЪРВИЧНИ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТАНЕОНАТОЛОГИЯ - Учебник за акушерки и медицински сестри
НЕОНАТОЛОГИЯ - Учебник за акушерки и медицински сестри

Автор: колектив
Издателство: LaxBook
Каталожен №: 92105_VAP_726
ISBN: 978-619-189-210-5
Категория: Сестрински грижи -
Година: 2023
Размер: 16 х 24 см.
Корица: Мека
Страници: 330

Цена: 21,50 лв.

ОПИС

Неонатологията като практическа дейност включва работа както със здрави новородени, така и
сложната материя на интензивното лечение, провеждащо се в интензивните отделения и
сектори за новородени деца.

Тази дейност изисква добре подготвени и мотивирани кадри,
запознати с нормалната адаптация, патология, съвременните грижи и методи на лечение на
новородените – обучение, започващо в студентските зали и продължаващи цял живот.

Учебникът включва обща част, съдържаща основни въпроси на неонатологията: особености на
здравото новородено и неговата средродова адаптация, терморегулация, хранене,
съвременни акушерски грижи и др. внимание е отделено на основните рискови групи
новородени деца: недоносени, преносени, деца родени е асфикция, както и най-честите
нарушения в обмяната на вещества.

Специалната част е посветена на патологията на новороденото дете, разгледана по органи и
системи. Акцентирано е върху акушерските грижи и задачи при диагностика и лечение на
новородени с различна патология.

Учебникът завършва с три приложения, описващи: основни манипулации в неонатологията;
антропометрия и оценка на растежа чрез растежни криви; настоящия имунизационен календар
на Република България.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Обща част:
1. Дефиниции и класификации на новородени деца;
2. Анатомо-физиологични особености на новороденото дете. Определяне на
гестационната възраст;
3. Адаптационен синдром. Адаптационни прояви от страна на отделителните органи и
системи;
4. Понятие за рисково новородено дете. Групови рискови новородени деца;
5. Перинатална асфиксия. Реанимация на новороденото в родилна зала;
6. Недоносено новородено и дете с интратеринна хипотрофия;
7. Преносено новородено дете;
8. Родов травматизъм на новороденото ;
9. Терморегулация на новороденото. Устройство на кувьоза ;
10. Водно-електролитна обмяна у новороденото. Киселинно-алкално равновесие;
11. Метаболитни нарушения у новороденото ;
12. Хранене на новороденото дете;
12.1. Ентерално хранене;
12.2. Параентерално хранене на новороденото ;
13. Съвременни акушерски грижи за болното новородено дете;
14. Имунизации при новородените деца;
15. Проследяване на рискови новородени деца. Оценка на растежа и развитието;
16. Устройство на интензивен сектор за лечение на новородени деца;

17. Транспорт на новородени деца;
18. Фармакотерапия в неонаталния период. Пътища за въвеждане на лекарствени
средства.

Специална част:
1. Инфекции в периода на новороденото;
1.1. Имунитет на новороденото;
1.2. Вродени (трансплацентарни) инфекции;
1.3. Вирусни инфекции;
1.4. Неонатален сепсис. Менингит и менинггоенцефалит. Остемиелит и септичен артрит;
1.5. Инфекции на кожата, очите и пъпа;
1.6. Сексуално трансмисивни инфекции;
1.7. Вътреболнични инфекции. Противоепидемичен режим;
2. Заболявания на дихателната система;
2.1. Анатомо-физиологични особености. Интраутеринни периоди на белодробното
развитие;
2.2. Дихателна недостатъчност. Клиника и лечение на дихателната недостатъчност в
неонаталния период;
2.3. Заболявания на дихателната система : Хиалинно-мембранна болест, пневмоторакс,
бронхопулмонална диспазия;
2.4. Аномалии на дихателната система;
3. Сърдечно-съдови заболявания в периода на новороденото;
3.1. Вродени сърдечни малформации с изява в неонаталния период;
3.2. Сърдечна недостатъчност. Диагноза и лечение;
3.3. Шок при новородени деца;
4. Бъбречни заболявания в периода на новороденото;
4.1. Анатомо-физиологични особености на феталния бъбрек;
4.2. Клинично изследване на бъбречната функция;
4.3. Бъбречни аномалии;
4.4. Инфекции на отделителната система;
4.5. Остра бъбречна недостатъчност;
5. Неврологични заболявания в периода на новороденото
5.1. Методи на изследване в неонаталната неврология;
5.2. Исхемични усложнения на ЦНС при новородени деца;
5.3. Вътречерепни кръвоизливи при недоносени и доносени новородени ;
5.4. Неонатални гърчове;
5.5. Малформации на ЦНС
5.6. Грижи за новородени деца с неврологични заболявания;
6. Ретинопатия на недоносеното;
7. Генетични заболявания, малформация, вродени дефекти на обмяната на веществата;
7.1. Най-четите хромозомни болести;
7.2. Вроден хипотиреоидизъм. Фенилкетонурия. Вродена надбъбречна хиперплазия;
7.3. Масов скрининг на новородените деца;
7.4. Медико-генетична консултация. Методи за пренатална диагностика;
7.5. Пренатална терапия;
8. Неонатални жълтеници;

8.1. Физиологична жълтеница. Патологични жълтеници в периода на новороденото;
8.2. Хемолитична болест на новороденото;
8.3. Други хемолитични жълтеници у новороденото;
8.4. Жълтеници с повишен директен билирубин;
9. Заболявания на стомашно-чревния тракт;
9.1. Некротизиращ ентероколит;
9.2. Гастроезофагеален рефлукс;
10. Хематологични заболявания в периода на новороденото;
10.1. Анемии у новороденото;
10.2. Херморагична болест на новороденото. Практика;
11. Организация на неонатологичната помощ в България. Перинатална и неонатална
смъртност.

Приложение:
1. Основни манупулазии. Задачи на акушерката;
2. Антропометрия и оценка на растежа. Растежни криви;
3. Имунизационен календар на Република България 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки

Декларация за поверителност