Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
 

Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата

Код: 2317VAPMBP76
Автор: Под ред. на Иван Иванов и Владимир Пилософ
 Издателство:.LaxBook
Година: 2016
Страници: 268

Цена: 19.20 лв.

 


Доклади от Втората мултифасетна конференция върху детското развитие, 3-4.4.2015, Пловдив

Съдържание

1. Педиатричен поглед върху аутизма: значение, честота, симптоми, поведение
2. Генетика при разстройство от аутистичния спектър
3. Резултати от генетечен скрининг при поциенти с разстройства от аутистичния спектър
4. Аутизъм - етиология и патогенеза, хипотези и доказателства
5. Синдромен аутизъм
6. Аутизъм при метаболитни нарушения
7. Разстройства от аутистичния спектър - предизвикателства на класифицирането, диагностика и интерпретациите
8. Исторически преглес и съвременно състояние на концепциите за класификация и диагностични критерии на разстройства от аутистичния спектър
9. Ранна диагностика на разстройства от аутистичния спектър
10. Психологическо изследване при разстройства от аутистичния спектър
11. Ролята на интеракционната диагностика в продромалната фаза на аутистичното розстройство
12. Функционални образни изследвания при аутизъм
13. Пресечни точки на със специфичното езиково нарушение
14. Аутизъм и епилепсия
15. Чревна микрофлора при аутизъм
16. Гастроентерологични аспекти на аутизма през призмата на медицината на доказателствата
17. Прелагането на парацетамол пре- и постнатално при деца с аутизъм
18. Терапевтични стратетии при работата с деца с розстройства от аутистичния спектър
19. Floortime като терапевтичен подход при деца с проблеми в развитието
20. Допълнителни и алтернативни терапии при розстройствата от аутистичния спектър - научните доказателства зад тях

--

 

Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО