Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата  
Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата
Код: 2317VAPMBP76
под ред. на Иван Иванов и Владимир Пилософ, 2016, Стр: 268
Доклади от Втората мултифасетна конференция върху детското развитие, 3-4.4.2015, Пловдив
Цена: 19,20 лв.

Описание

1. Педиатричен поглед върху аутизма: значение, честота, симптоми, поведение
2. Генетика при разстройство от аутистичния спектър
3. Резултати от генетечен скрининг при поциенти с разстройства от аутистичния спектър
4. Аутизъм - етиология и патогенеза, хипотези и доказателства
5. Синдромен аутизъм
6. Аутизъм при метаболитни нарушения
7. Разстройства от аутистичния спектър - предизвикателства на класифицирането, диагностика и интерпретациите
8. Исторически преглес и съвременно състояние на концепциите за класификация и диагностични критерии на разстройства от аутистичния спектър
9. Ранна диагностика на разстройства от аутистичния спектър
10. Психологическо изследване при разстройства от аутистичния спектър
11. Ролята на интеракционната диагностика в продромалната фаза на аутистичното розстройство
12. Функционални образни изследвания при аутизъм
13. Пресечни точки на със специфичното езиково нарушение
14. Аутизъм и епилепсия
15. Чревна микрофлора при аутизъм
16. Гастроентерологични аспекти на аутизма през призмата на медицината на доказателствата
17. Прелагането на парацетамол пре- и постнатално при деца с аутизъм
18. Терапевтични стратетии при работата с деца с розстройства от аутистичния спектър
19. Floortime като терапевтичен подход при деца с проблеми в развитието
20. Допълнителни и алтернативни терапии при розстройствата от аутистичния спектър - научните доказателства зад тях

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.