Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Болестта на Крон - един век по-късно
 
Болестта на Крон - един век по-късно
Код: 99051_VAP94
Ивайло Въжаров, дата: 2017, 370 стр, издателство STENO
 
Цена: 40,00 лв.
Изчерпана

Описание

Съвременен и полезен справочник за болестта но Крон, който ще послужи на специалисти по вътрешни болести и гастроентерология, по обща коремна хирургия, както и на широк крън от специалисти - лекари по обша практика, специалисти по ревматология, дерматология, офталмология, хематология, кардиология, неврология , нефрология и пулмология