ChaniaСъвременно лечение на болестта Крон
Съвременно лечение на болестта Крон

Автори: Венцислав Мутафчийски, Георги Попиванов, Кириен Кьосев, Даниела Стоянова
Издателство: Военномедицинска академия - София
Каталожен №: 96382_MUS_01
ISBN: 978-619-7196-38-2
Категория: Хирургия - Гастроентерология
Година: 2018
Размер: 17 х 25 см..
Корица: Твърда
Страници: 164

Цена: 33,00 лв.

ОПИСАНИЕ
Венцислав Мутафчийски
Даниела Стоянова
Георги Попиванов
Кириен Кьосев

Болестта на Крон е хронично-рецидивиращо заболяване, засягащо целия гастроинтестинален тракт. Макар и сравнително рядко, то е с голяма социална значимост поради засягането на предимно млади хора в трудоспособна възраст, необходимостта от продължително приемане на медикаменти, честите хоспитализации, хирургичните интервенции в голяма част от пациентите и развитието на трайна инвалидизация в част от случаите.

Въвеждането на нови медикаменти и оптимизирането на терапевтичните протоколи доведоха до значително отлагане на хирургичното лечение във времето. Хирургичното лечение на болестта на Крон не може да бъде радикално, но с натрупването на опит в последните десетилетия все повече се налага ранното и планово оперативно лечение, което е с по-добра прогноза в сравнение с интервенциите по повод на септични усложнения.


Второто и преработено издание разглежда за първи път в България хирургичното лечение на болестта на Крон в светлината на съвременните достижения на медицината. Хирургичните техники при всяка локализация са разгледани подробно в отделни глави и са богато онагледени с 55 авторски интраоперативни снимки и илюстрации под формата на атлас.

Направен е съвременен, базиран на доказателствата, обзор на ефективността на различните интервенции обобщен в 15 таблици.

Съвременното хирургично лечение на болестта на Крон трябва да бъде част от реален мултидисциплинарен подход и трябва да се извършва в третични центрове с голям опит в лечението.

Начинът на представяне на информацията прави монографията ценно ръководство за голям кръг от читатели – студенти, специализанти, гастроентеролози, хирурзи и общопрактикуващи лекари.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Въведение
II. Съвременна концепция за eтиопатогенезата
III. Клинична картина
IV. Диагностика и медикаментозно лечение
V. Показания за хирургично лечение
VI. Поведение при тънкочревна локализация и засягане на илеоколичния сегмент
1. Чревна резекция
1.1 Влияние на резекционните краища върху честотата на рецидивите
1.2 Влияние на вида на анастомозата върху честотата на рецидивите
2. Стриктуропластика
2.1 Показания и класификация
2.2 Техника
2.3 Резултати
3. Байпас операции и илеостомия
4. Балонна дилатация
VII. Поведение при дебелочревна локализация
VIII. Поведение при вътрекоремен абсцес
IX. Поведение при вътрешни и външни фистули
X. Поведение при редки локализации
XI. Поведение при перианални фистули
XII. Апендектомия при болест на Крон – възможни сценарии
XIII. Лапароскопска хирургия при болестта на Крон
XIV. Рискови фактори за следоперативни усложнения и рецидиви
XV. Следоперативно проследяване
XVI. Практически съвети

 

 

 

 

 

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки